Opće informacije

o_studiju_

Poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski sveučilišni studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Doktorski studijski program Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment zajednički izvode Sveučilišta u Puli, Bratislavi, Sopronu te Sveučilište Sjever u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland, Eisenstadt, Austria. Navedeni program jedinstveni je doktorski prekogranični program koji se fokusira na središnje i istočne europske zemlje; po svojoj strukturi i organizaciji usporediv je s najboljim doktorskim prekograničnim programima unutar EU; dizajniran je za osobe koje su željne usavršiti svoje vještine aktualnim znanstvenim spoznajama i produbiti razumijevanje na području kvalitativnih i kvantitativnih analiza i analitičkih alata unutar EU; uzima u obzir specifičnosti malih grupa studenata doktorskog studija, kroz temeljno znanje, i mogućnosti specijalizacije unutar EU.

Putem združenog studija jača se konkurentnost i vidljivost ponuđenih programa izvan nacionalnih granica, a mobilnost studenata pridonosi širenju njihovih kulturnih obzorja i uspostavljanju mreže za buduću suradnju; jača se kvaliteta, kompetitivnost i vidljivost na međunarodnoj razini, što će u konačnici olakšavati brže uključivanje Sveučilišta Sjever u europske obrazovne i informacijske projekte. Važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine, odnosno šest semestara, što uključuje predaju i obranu doktorske disertacije, kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: doktor/doktorica iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija (Doctor of Philosophy in the subject International Economic Relations and Management)
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: dr.sc.
NAČIN IZVEDBE: izvanredni studij

Prva akademska godina poslijediplomskog doktorskog studija izvodi se na Veleučilištu Burgenland (UAS Burgenland), a preostale dvije akademske godine se izvode na na odabranom partnerskom sveučilištu

Rokovi prijave i način prijave: https://www.fh-burgenland.at/en/studies/doctorate-programmes/phd-programme-in-international-economic-relations-and-management/admissions-procedure/