Prikaz objava
str. 1/1

Sveučilište Sjever otvorilo prvi doktorski studij "Mediji i komunikacija" i Znanstvene susrete

Sveučilišni centar Koprivnica

U Sveučilišnom centru Koprivnica u petak, 23. studenoga 2018. godine svečano je otvoren prvi Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Mediji i komunikacija" koji će se izvoditi u Koprivnici. Uz prvu generaciju doktoranada, otvorenju su nazočili brojni uzvanici, prorektori, pročelnici i sveučilišni profesori, a svečanost je otvorio rektor Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Marin Milković.

Otvorenje Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija "Mediji i komunikacija" i Znanstvenih susreta na Sjeveru

Sveučilišni centar Koprivnica 

Dragi studenti, nastavnici i djelatnici Sveučilišta Sjever,

pozivamo vas na otvorenje Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija "Mediji i komunikacija" koje će se održati u petak, 23. studenoga 2018. u 16 sati u Sveučilišnom centru Koprivnica, dvorana A01. Svečanom otvorenju nazočit će brojni uzvanici, kao i prva generacija doktoranada.

Prilozi

Upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Mediji i komunikacija"

Upisi kandidata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Mediji i komunikacija" vršit će se od utorka, 30.10.2018. do petka, 09.11.2018. godine u terminu: ponedjeljak, srijeda, petak od 13:00 do 16:00, a utorkom i četvrtkom od 16:00 do 19:00 sati.
Popis dokumentacije potrebne kod upisa kao i ostale važne informacije nalazi se u privitku ove obavijesti.

Kandidati za upis primit će obavijest e-mailom - tablica upisa izbornih kolegija prvog i drugog semestra

Prilozi

Rang lista za upis kandidata na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Medij i komunikacija" (2. krug natječaja)

Obavještavaju se kandidati da se Rang lista za upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija (II. krug natječaja) nalazi u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Sveučilište Sjever provodi upise na Sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“,  međunarodni združeni prekogranični doktorski program koji se provodi u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland (Fachhochschule Burgenland = University Burgenland of Applied Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austria).

Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta

Naziv studija:Poslijediplomski sveučilišni studij Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta

Razina studija: sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij

Trajanje studija: šest semestara, tri godine

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

O studiju: Usmjeravajući se polju interdisciplinarnih humanističkih znanosti, ovaj studij predstavlja znanstvenu dogradnju koja izniče iz temelja filoloških i drugih humanističkih diplomskih pa se potonje smješta prvenstveno na jezičnu, literarnu i kulturološku problematiku uz interdisciplinarno širenje prema srodnim disciplinama. Poštuje se činjenica da su izdavački studiji (PUBLISHING STUDIES) interdisciplinarno polje znanja koje se prožima i s medijskim studijima (MEDIA STUDIES), s usmjerenošću izdavačkim (knjižnim, novinskim, časopisnim i dr.) te drugim jezičnim i medijskim praksama. Slijedeći tako zadane premise, ovaj program s jedne strane razvija znanja i kompetencije potrebne za provođenje temeljnih znanstvenih istraživanja u polaznim humanističkim disciplinama, dok se s druge strane orijentira profiliranju interdisciplinarnoga presjeka polaznih disciplina, a time i znanstvenome osmišljavanju primjene ostvarenih znanstvenih uvida na izdavačke i medijske studije. Insistira se time koliko na provođenju temeljnih znanstvenih istraživanja, toliko i na zahtjevnoj zadaći znanstvene razrade aspekata primjene temeljnih znanstvenih spoznaja na unapređivanje procesa i modela suvremenoga izdavaštva u jezičnom, književno-kulturnom i globalnom medijskom kontekstu, čime se određuje fokus i zacrtava specifična dodana vrijednost izobrazbe znanstvenih kadrova u okvirima ovoga programa. Sve viši stupanj znanstvene etabliranosti navedena interdisciplinarnog područja reflektira činjenicu da znanost u svijetu slijedi promjene koje se odvijaju u realnoj sferi novih tehnoloških i ekonomskih promjena u području masovnog komuniciranja.  Znanja humanističkih disciplina kao i ona koja se s njima u praksi prožimaju valja okupljati i sintetizirati na način koji odgovara potrebama modernoga doba i tržišta rada.

Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor u području humanističkih znanosti (polje interdisciplinarnih humanističkih znanosti)

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Program se usmjerava razvijanju sljedećih grupa kompetencija kojima će polaznici ovladati završetkom studija: visoka jezična i medijska pismenost i komunikacijske kompetencije; poznavanje i sposobnost inovativne primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poznavanje i razumijevanje povijesne (humanističke, društvene i gospodarstvene) dimenzije knjižne, novinske i medijske problematike; poznavanje i razumijevanje sinkronijske (humanističke, društvene i gospodarstvene) dimenzije i teorijskog okvira knjižne, novinske i medijske problematike; komunikacija na materinskom i na stranim jezicima; poznavanje gospodarskih procesa te odgovarajuće organizacijske i poduzetničke kompetencije. Riječ je o sinergijskom razvijanju različitih vrsta kompetencija temeljenih na ovladavanju odgovarajućim obujmom znanja, što će polaznicima studija osigurati istraživačke sposobnosti te sposobnost osmišljavanja i kreiranja novih modela u području izdavaštva i medija, kao i razvijanje kompleksnoga okvira za znanstveno utemeljen pristup izdavačkoj i šire mediološkoj problematici te sagledavanje njezine funkcije u društvenom i humanističkom kontekstu.

Studijem se osiguravaju znanja i kompetencije potrebne za formiranje općega izdavačkog/mediološkog profila, no svojom se izbornom dimenzijom otvara i individualnom profiliranju polaznika. Cilj je formiranje znanstvenika osposobljenih za dubinsko osmišljavanje procesa vezanih uz knjigu, novine i elektroničke medije u eri medijske konvergencije koja tradicionalnim humanističkim i društvenim vrijednostima doznačuje nove oblike, nova mjesta i nove funkcije.

Zapošljavanje završenih studenata: Mogućnost zapošljavanja nude inovativno orijentirane nakladničke i novinske kuće; medijske agencije i poduzeća; jedinice lokalne samouprave i državne uprave; uredi za područje kulture i obrazovanja; gospodarstveni subjekti koji svoju osnovnu djelatnost podupiru PR i izdavačkim djelatnostima; marketinške agencije; domaće i inozemne projektne agencije, zaklade i fondacije; strukovne udruge i dr. Na lokalnoj razini, otencijalni poslodavci kadra osposobljena za znanstveno promišljanje izdavačke djelatnosti su i Novi list, Radio Rijeka, TRiTV, Kanal Ri, Kreativni odjel, Naklada Sveučilišta u Rijeci koja je u osnivanju, te drugi čimbenici izdavačke i medijske industrije koji će se postupno uključivati u partnersku mrežu koju posredstvom ovoga studija pokreće Sveučilište u Rijeci.

Uz mogućnosti zapošljavanja u spomenutim sektorima, doktorskom se kadru otvaraju i mogućnosti zapošljavanja u sferi znanstvenoga sustava, na fakultetima društvenih i humanističkih znanosti te u istraživačkim institutima, kao i zapošljavanje kroz projekte Europske Unije (npr. IPA: Local Employment Development Initiatives) i inozemne postdoktorske fellowship programe.

Rezultati pretrage
page 1/1