Prikaz objava
str. 1/1

Upisi pristupnika po rang listama Središnjeg prijavnog ureda - sustav državne mature - Sveučilišni centar Koprivnica

Upisi pristupnika po rang - listama središnjeg prijavnog ureda – sustav državne mature

Upisi pristupnika koji se upisuju na pojedini stručni studij putem sustava državne mature, odnosno prijave podnesene središnjem prijavnom uredu, vršit će se u
petak, 21.09.2018.

Raspored upisa i ostale informacije nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi

Upisi pristupnika po rang listama Središnjeg prijavnog ureda - sustav državne mature - Sveučilišni centar Varaždin

Upisi pristupnika po rang - listama središnjeg prijavnog ureda – sustav državne mature

Upisi pristupnika koji se upisuju na pojedini stručni studij putem sustava državne mature, odnosno prijave podnesene središnjem prijavnom uredu, vršit će se u
petak, 21.09.2018.

Raspored upisa i ostale informacije nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Uvodno predavanje za studente prve godine / Početak nastave

Obavještavaju se studenti da će se Uvodno predavanje za studente prve godine studija održati dana 05.10.2018. prema rasporedu koji će biti
objavljen naknadno.
Početak nastave na Sveučilištu Sjever bit će 09.10.2018. prema rasporedima koji će biti objavljeni naknadno.

II. natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2018./2019.; Rang lista za upis kandidata nakon I. natječaja

Sveučilište Sjever objavljuje II. (jesenski) natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever.

Detaljne informacije o natječaju i prijavni obrazac nalaze se u prilogu ove obavijesti.

***

Rang lista za upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija (I. krug natječaja) nalazi se u privitku ove obavijesti.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/1