Ured i kontakt

Ured za znanost i umjetnički rad

Adresa: 104. brigade 3, 42 000 Varaždin
Zgrada: UNIN-1
Br. sobe: 38
Tel: +38542493392
E-mail: znanost@unin.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00

Ured za EU fondove, razvojne projekte i suradnju s gospodarstvom

Adresa: Jurja Križanića 31b, 42 000 Varaždin
Zgrada: UNIN-3
Br. sobe: 203
E-mail:  razvoj@unin.hr
Radno vrijeme: 8:00-16:00