Prikaz objava
str. 1/10

Promovirani novi doktori znanosti studijskih programa združenih doktorskih studija

U dvorcu Esterhazy, Eisenstadtu u Austriji, 9. rujna 2023. godine održane su promocije doktora znanosti studijskih programa združenog doktorskog studija „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“ te združenog doktorskog studija „Obrazovne i komunikacijske znanosti“. Promovirano je 15 doktora znanosti, a zadovoljstvo nam je istaknuti kako su promovirana dva doktora znanosti čiji su mentori sa Sveučilišta Sjever i to dr. sc. Miloš Lončarević te dr. sc. Tomislav Gluhak.

Galerija

Do kraja rujna traju prijave za združene međunarodne doktorske studije Sveučilišta Sjever na engleskom jeziku

Združeni međunarodni doktorski studiji Sveučilišta Sjever na engleskom jeziku generator internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja - prijave novih kandidata do kraja rujna

Vertikala obrazovanja od prijediplomskih, preko diplomskih i specijalističkih na Sveučilištu Sjever nastavlja se i do doktorskih, odnosno poslijediplomskih studija. Uz samostalni doktorski studij 'Mediji i komunikacija', Sveučilište Sjever provodi i dva međunarodna združena studija 'Obrazovne i komunikacijske znanosti' i 'Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment', a novi budući doktori znanosti zainteresirani za ove studije trebaju se prijaviti do kraja rujna 2023. godine. „Združeni studijski programi omogućuju studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovnim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa. Putem njih jača se konkurentnost i vidljivost nacionalnih granica, a mobilnost studenata pridonosi širenju njihovih kulturnih obzora i uspostavljanju mreže za buduću suradnju; jača se kvaliteta, kompetitivnost i vidljivost na međunarodnoj razini, što u konačnici olakšava brže uključivanje Sveučilišta Sjever u europske obrazovne projekte. Važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.“- naglašava prorektorica Sveučilišta Sjever  za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Anica Hunjet.

Obrana doktorske disertacije Tomislava Gluhaka na Sveučilištu Sjever

Tomislav Gluhak obranio je 30. kolovoza 2023. godine doktorsku disertaciju na temu "Impact of industry 4.0 on business models and supply chain" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Rončevića na združenom međunarodnom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment.

Združeni studijski program omogućuje studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovanim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa.

Čestitamo kolegi Tomislavu na ovom izuzetnom postignuću!

Galerija

Defence of the doctoral thesis of the PhD applicant Tomislav Gluhak

Date of the defense:
August 29, 2023  at 2.00 pm

Venue:
University North,

Ul. 104. brigade 3, 42000, Varaždin, Croatia

The title of the PhD dissertation:

IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON BUSINESS MODELS AND SUPPLY CHAIN

Prilozi

Obrana doktorske disertacije na Sveučilištu Sjever

Na Sveučilištu Sjever, dana 5. lipnja 2023. godine, doktorand Miloš Lončarević uspješno je obranio doktorsku disertaciju na temu “Internal Audit in the Age of Blockchain-based Decentralized Autonomous Organizations“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Gorana Kozine na međunarodnom (združenom) doktorskom sveučilišnom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorand obranio doktorski rad ocjenom summa cum laude.

Čestitamo novom doktoru znanosti!

The public defending (PhD viva) of the doctoral dissertation of Miloš Lončarević

Public defense of his doctoral dissertation thesis with the title “Internal Audit in the Age of Blockchain-based Decentralized Autonomous Organizations" will be held at the premises of the University North, Varaždin, June 5, 2023 at 2.00 pm.

Prilozi

Održavanje konferencija združenih PhD studija na University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria (25. svibnja 2023. godine)

Dana 25. svibnja 2023. godine održavaju se međunarodne znanstvene konferencije na University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt, Austria i to u okviru International Joint Cross-Border PhD Programme in International Economic Relations and Management 9th International Scientific Conference for Doctoral Students and Early Stage Researchers te International Cooperative Cross-Border Interdisciplinary Doctoral Programme in Educational and Communication Sciences 6th International Scientific Conference for Doctoral Students and Early Stage Researchers for Educational & Communication Sciences.

Međunarodne znanstvene konferencije imaju za cilj predstaviti i raspraviti najnovija istraživanja doktoranada i mladih znanstvenika koji studiraju u području ekonomije, međunarodnih odnosa i menadžmenta i inovacija u okviru združenog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te u okviru združenog doktorskog studija Obrazovne i komunikacijske znanosti najnovija istraživanja doktoranada i mladih znanstvenika u području obrazovnih i komunikacijskih znanosti. Konferencija omogućuje doktorandima da prezentiraju rezultate svojih istraživanja u tijeku i istovremeno dobivaju povratne informacije od drugih kolega, kao i uglednih profesora i stručnjaka s partnerskih sveučilišta. Svrha je pružiti forum za razmjenu aktualnih znanja i iskustava u različitim područjima ekonomskih i menadžment istraživanja. Doktorandi se potiču da pripreme i prezentiraju svoj dosadašnji istraživački rad, koji će biti objavljen u dvostruko slijepo recenziranom zborniku radova.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/10