Opće informacije

o_studiju_et_2

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Nastavni sadržaj i kompetencije

Tijekom prve godine studija studenti stječu temeljna znanja iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike radi usvajanja daljnjih potrebnih specijalističkih znanja iz elektrotehnike i elektronike kroz kolegije: elektronički elementi i sklopovi, mjerenja u elektronici, teorija signala i sustava, građa računala, metode i tehnike programiranja, služenje inženjerskim programskim alatima i načelima osiguranja kvalitete. Studij elektrotehnike proširuje stručno znanje sljedećim kolegijima: automatsko upravljanje i regulacija tehnoloških procesa, mjerenje i akvizicija procesnih veličina, PLC upravljanje tehnološkim procesima, vizualizacija tehnoloških procesa, upravljanje i regulacija elektromotornim pogonima, razvod i gospodarenje električnom energijom. Izborni predmeti nude interdisciplinarna znanja kao poveznicu sa strojarskim i telekomunikacijskim područjima.

Mogućnosti razvoja karijere

Studij osposobljava stručnjake za: poslove na održavanju suvremenih sustava automatizacije baziranih na računalnom vođenju tehnoloških procesa proizvodnje, montažu i instalaciju suvremenih sustava automatizacije, ispitivanje i puštanje u rad sustava automatizacije, izradu specijaliziranih aplikativnih programskih paketa za računalno vođenje tehnoloških procesa proizvodnje, servisiranje opreme i uređaja automatizacije, tehničku podršku kod prodaje opreme i uređaja automatizacije.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
SMJER: automatizacija
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka elektrotehnike
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. el.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 5%
Matematika 30%
Strani jezik 5%

Izborni dio državne mature Fizika* 15%
Informatika* 5%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem bilo kojeg od dva ponuđena predmeta stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Fizika, Informatika ili Matematika, te disciplina Osnove i mjerenja u elektrotehnici ili Tehničar za mehatroniku tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.