Opće informacije

o_studiju_et_2

Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika

Nastavni sadržaj i kompetencije

Tijekom prve godine studija studenti stječu temeljna znanja iz matematike, fizike i osnova elektrotehnike radi usvajanja daljnjih potrebnih specijalističkih znanja iz elektrotehnike i elektronike kroz kolegije: elektronički elementi i sklopovi, mjerenja u elektronici, teorija signala i sustava, građa računala, metode i tehnike programiranja, služenje inženjerskim programskim alatima i načelima osiguranja kvalitete. Studij elektrotehnike proširuje stručno znanje sljedećim kolegijima: automatsko upravljanje i regulacija tehnoloških procesa, mjerenje i akvizicija procesnih veličina, PLC upravljanje tehnološkim procesima, vizualizacija tehnoloških procesa, upravljanje i regulacija elektromotornim pogonima, razvod i gospodarenje električnom energijom. Izborni predmeti nude interdisciplinarna znanja kao poveznicu sa strojarskim i telekomunikacijskim područjima.

Mogućnosti razvoja karijere

Studij osposobljava stručnjake za: poslove na održavanju suvremenih sustava automatizacije baziranih na računalnom vođenju tehnoloških procesa proizvodnje, montažu i instalaciju suvremenih sustava automatizacije, ispitivanje i puštanje u rad sustava automatizacije, izradu specijaliziranih aplikativnih programskih paketa za računalno vođenje tehnoloških procesa proizvodnje, servisiranje opreme i uređaja automatizacije, tehničku podršku kod prodaje opreme i uređaja automatizacije.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
SMJER: automatizacija
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. el.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 5%
Matematika 30%
Strani jezik 5%

Izborni dio državne mature Fizika* 15%
Informatika* 5%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem bilo kojeg od dva ponuđena predmeta stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Fizika, Informatika ili Matematika, te disciplina Osnove i mjerenja u elektrotehnici ili Tehničar za mehatroniku tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.

ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE:

 1. Zašto bih odabrao studij Elektrotehnike na Sveučilištu Sjever, a ne primjerice na nekom drugom fakultetu, sveučilištu?

Razlozi odabira prijediplomskog studija elektrotehnike na Sveučilištu Sjever su brojni: studijski program usmjeren je na stjecanje konkretnih potrebnih stručnih kompetencija, kvalitetna povezanost s gospodarstvom koje na sjeveru RH karakterizira jaka prerađivačka industrija te veliki broj obrtnika, velika potreba gospodarstva na sjeveru RH za takvim kadrom, blizina studiranja za studente koji dolaze iz regije, kvalitetan i dostupan studentski dom sa studentskim restoranom za studente iz udaljenih krajeva. Povratne informacije o zadovoljstvu poslodavaca s prvostupnicima elektrotehnike sa Sveučilišta Sjever su izuzetno pozitivne.

 2. Kako je organizirana nastava na studiju elektrotehnike?

Cjelokupna nastava se izvodi u prostorima Sveučilišnog centra Varaždin; laboratorijske vježbe se odvijaju u nekoliko različitih stručnih laboratorija koji se kontinuirano obnavljaju novom opremom. Postignut je dobar balans predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi; terenska nastava i posjet renomiranim tvrtkama dodatno obogaćuju kompetencije studenata.

 3. Postoji li na studiju elektrotehnike obaveza pohađanja stručne prakse? Kako je ona organizirana i gdje je mogu provesti?

Stručna praksa je obavezna za sve studente pri čemu se izvanrednim studentima koji su zaposleni u struci priznaje stručna praksa uz potvrdu poslodavca; stručna praksa je formalno u 4. semestru ali se najčešće obavlja nakon odslušanog 4. semestra (tijekom ljetnih mjeseci). Postoji veliki broj tvrtki (proizvodnih ili projektantskih) i obrta u kojima se stručna praksa može obaviti, a često se studenti po završenom studiranju i zapošljavaju kod poslodavaca gdje je obavljena stručna praksa.

 4. Koliko je studenata na jednoj godini studija elektrotehnike?

Na prijediplomski studij elektrotehnike upisuje se 70 redovnih studenata.

 5. Što sve mogu raditi kad završim studij elektrotehnike?

Po završetku studija elektrotehnike možete se zaposliti na poslovima vezaim uz održavanje suvremenih sustava automatizacije baziranih na računalnom vođenju tehnoloških procesa proizvodnje, montažu i instalaciju suvremenih sustava automatizacije, ispitivanje i puštanje u rad sustava automatizacije, izradu specijaliziranih aplikativnih programskih paketa za računalno vođenje tehnoloških procesa proizvodnje, servisiranje opreme i uređaja automatizacije, tehničku podršku kod opreme i uređaja automatizacije, ali naravno otvoriti svoj vlastiti posao.

 6. Kakva je zapošljivost studenata elektrotehnike?

Činjenica je da je potreba za prvostupnicima elektrotehnike na tržištu veća od ponude tj. broja završenih prvostupnika; gotovo svi studenti koji završe studij elektrotehnike zapošljavaju se odmah, a neki čak i prije no što u ruke dobiju diplomu.

 7. Kad završim stručni prijediplomski studij elektrotehnike mogu li i gdje nastaviti svoje obrazovanje?

Nastavak školovanje moguć je na svim visokim učilištima koja imaju diplomske studijske programe elektrotehnike; na Sveučilištu Sjever u izradi je sveučilišni diplomski studijski program elektrotehnike koji bi trebao startati u akademskoj godini 2021./22.; time ćemo našim studentima osigurati vertikalu i mogućnost stjecanja akademskog zvanja sveučilišnog magistra elektrotehnike na našoj ustanovi.

 8. Postoji li mogućnost uključivanja u neke dodatne aktivnosti na Sveučilištu Sjever, studentske projekte i slično?

Na Sveučilištu Sjever djeluje Studentski zbor koji u svom radu provodi veliki broj različitih aktivnosti u koje se svaki student može uključiti; postoji mogućnost apliciranja studentskih projekata na natječaj za financiranje istih koji se svake godine objavljuje; na Sveučilištu Sjever djeluje vrlo aktivno i Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever u okviru kojeg se studenti mogu uključiti u različite sportske aktivnosti.