Opće informacije

o_studiju_et_2

Odjel za elektrotehniku

Na Odjelu za elektrotehniku izvodi se preddiplomski stručni studij „Elektrotehnike“ u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i akademska titula prvostupnika/(ce) inženjera elektrotehnike (bacc.ing.el.). Preddiplomski stručni studij elektrotehnike ima 2 usmjerenja, i to „Automatizacija“ i „Biomedicinska elektronika“. Studenti se za pojedino usmjerenje opredjeljuju nakon uspješno završene druge godine studija, odnosno nakon stečenih 120 ECTS-a. Studijski program se izvodi od 2001. godine, a sa smjernicama „Bolonjskog“ procesa usklađen je od 2005. godine. Kroz akreditirani nastavni plan i program (proveden postupak reakreditacije te nakon toga i postupak vanjskog vrednovanja kvalitete), Odjel obrazuje inženjere s kompetencijama koje omogućavaju obavljanje različitih visoko stručnih i upravljačkih poslova u poljima koja odgovaraju navedenim usmjerenjima. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/elektrotehnika/kolegiji/).

Po završetku studija, prvostupnici su sposobni odgovoriti aktualnim zahtjevima novih tehnologija i modernim računalom vođenih proizvodnih procesa pa je stoga studij usmjeren na školovanje inženjera za rad u suvremenim industrijskim postrojenjima ili za servis biomedicinske opreme, uređaja i sustava. Način na koji je studij koncipiran, s velikim brojem dobro opremljenih laboratorija i velikim brojem usko definiranih izbornih kolegija, omogućava kvalitetno izvođenje nastavnog procesa prilagođenog potrebama tržišta rada u regiji. Završetkom studija na smjeru „Automatizacija“ stječu se kompetencije za rad u suvremenim industrijskim postrojenjima te malim i srednjim poduzećima, uključujući i vlastito poduzetništvo. Studijem se stječu konkretna znanja za obavljanje npr. sljedećih poslova: znanja i vještine montaže, instalacije i servisiranja opreme i uređaja automatizacije, održavanje suvremenih sustava automatizacije temeljenih na računalnom vođenim tehnološkim procesima proizvodnje, računalno vođenje tehnoloških procesa proizvodnje izradom specijaliziranih aplikativnih programskih paketa itd. Završetkom studija na smjeru „Biomedicinska elektronika“ stječu se kompetencije za obavljanje poslova u medicinskim ustanovama te malim i srednjim poduzećima, uključujući i vlastito poduzetništvo, kao što su npr. sljedeći: osposobljenost za montažu, servis i održavanje suvremene medicinske opreme u medicinskim ustanovama, vještine i znanja potrebne za tehničku podršku pri prodaji medicinskih aparata i uređaja, poslovi inženjera medicinskih informatičkih sustava itd.