Objavljuje se

-student: Saša Horvat

-kolegij: Računovodstvo

-tema: Značaj i važnost eksterne revizije temeljnih financijskih izvještaja

-mentor: Ivana Martinčević, univ.spec.oec.

Obrana će se održati u petak, 15.03.2019., u 10:30 sati, A 207.

  • Kategorija: pmm