Prikaz objava
str. 1/33

Obavijest o radnom vremenu knjižnice u Koprivnici

Zbog službene spriječenosti knjižničarke knjižnica u Koprivnici u ponedjeljak,  17.6.2019., neće raditi.

Hvala na razumijevanju!

Poslovna statistika, Statistika

Promjena termina rokova:

1. rok - pismeni 28.06., 16h, usmeni 03.07.

2.rok - pismeni 10.07. u 16h, usmeni 17.07.3

POSLOVNA STATISTIKA, studomat:

prvi rok - u studomatu ostaje 18.06. zbog već ranije prijavljenih studenata

drugi rok - prijave s 10.07.

STATISTIKA, studomat

-zbog već prijavljenih studenata, u studomatu ostaju ranije određeni termini

Objavljuje se

javna obrana završnog rada

-student: Aleksandra Benčik

-tema: Analiza marketinga javnih poduzeća na primjeru Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o.

-mentor: doc.dr.sc. Saša Petar

Obrana će se održati 19.06.2019., 12:00h, A 215

  • Kategorija: pmm

Dr. sc. Miroslav Škoro održao predavanje „Monetizacija nematerijalnog vlasništva“

U ponedjeljak, 10. lipnja, u Svečilišnom centru u Varaždinu, u sklopu kolegija Međunarodni marketing na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, predavanje „Monetizacija nematerijalnog vlasništva“, otvoreno je za sve zainteresirane, održao je dr. sc. Miroslav Škoro.

Tema predavanja vrlo je aktualna u doba digitalne transformacije poslovanja na globalnom tržištu, a u tom kontekstu na predavanju je objašnjeno kako se štite prava intelektualnog vlasništva (prava autora, nositelja prava vlasništva), kako se u razvijenim tržišnim gospodarstvima nacionalno i globalno reguliraju prava te kako se nadzire njihova provedba.

Galerija

Objavljuje se

javna obrana završnih radova

-student: Nikolina Salopek

-tema: Oglašavanje na društvenoj mreži Facebook, kolegij Uvod u marketing

-mentor: doc.dr.sc. Saša Petar

Obrana će se održati 12.06.2019., 12:00h, A 216

-student: Anita Trojko

-tema: Analiza utjecaja loga kao elementa vizualnog identiteta imidža marke, kolegij Uvod u marketing

-mentor: doc.dr.sc. Saša Petar

Obrana će se održati 12.06.2019., 12:30h, A 216

  • Kategorija: pmm

Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT VII

EUROSTUDENT VII je istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja koje se provodi u više od 30 zemalja Europe, a ujedno je i najveće europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda. Cilj ovog istraživanja je dobiti empirijske uvide koji su stvarni životni uvjeti studenata u pogledu obrazovnih iskustava, smještaja, prehrane, troškova studija, smještaja, međunarodne mobilnosti i mogućih prepreka za uspješan završetak studija.

Sudjelovanjem u istraživanju studentice i studenti imaju priliku ukazati na postojeće probleme s kojima se suočavaju tijekom studiranja i doprinijeti poticanju promjena usmjerenih na podizanje kvalitete studentskog standarda. Ispunjavanjem upitnika omogućuje da se na osnovi realnih empirijskih podataka kreiraju mjere javnih politika za unapređenje studentskog standarda u skladu s potrebama studenata.

Istraživanje EUROSTUDENT VII provodi se putem web ankete i obuhvaća sve studente koji trenutačno studiraju u Hrvatskoj na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju na javnim i privatnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno i anonimno.

Web anketi se može pristupiti na dva načina:

  1. putem poveznice http://limesurvey.srce.hr/216454?lang=hr
  2. preko web mrežne stranice www.eurostudent.hr

Gostujuće predavanje dr. sc. Jadranke Ivanković

U subotu,  8. lipnja 2019., gostujuće predavanje održala je dr. sc. Jadranka Ivanković. Predavanje je bilo održano na kolegiju Poduzetnički marketing koji se izvodi na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo i EU fondovi, a bilo je otvoreno za sve zainteresirane.

Jadranka Ivanković ima bogato poslovno iskustvo stjecano kroz 25 godina rada u području prehrambene i farmaceutske industrije. Obnašala je niz upravljačkih funkcija; od direktora marketinga, izvršnog direktora strateške poslovne jedinice do članice uprave za marketing, istraživanje i razvoj, i komunikacije u Podravki d.d. iz Koprivnice.

Objavila je više od 25 znanstvenih i stručnih članaka te aktivno sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima.

Rezultati pretrage
page 1/33