Psihošpancir na Sveučilištu Sjever

Društvo psihologa Varaždin kao organizator i Sveučilište Sjever kao suorganizator pozivaju Vas i ove godine na Psihošpancir, stručno znanstveni skup, koji se 16. i 17. veljače 2018., održava na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. Otvorenje Stručnog skupa je u petak 16.02.2018. u 13 00 sati, UNIN 1, predavaona 110.

Dobra organizacija Psihošpancira kao i specifična forma u kojoj ugledni hrvatski psiholozi, psihijatri i drugi stručnjaci govore o temama za široku stručnu i ostalu zainteresiranu javnost doprinijela je sve većem interesu i prepoznatljivosti samog skupa.
Ove godine prijavljeno je više od 100 sudionika, većinom uglednih imena hrvatskih psihologa i psihijatara, profesora i nastavnika, sadašnjih i bivših studenata Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever.

Više informacija kao i program Psihošpancira možete naći na: http://dpv.hr/psihospancir.
Skup je prijavljen Hrvatskoj komori medicinskih sestara, Hrvatskoj psihološkoj komori i Hrvatskoj lječničkoj komori.
Prošpancirirajte se i Vi ovih dana na Sjeveru.

Prilozi