Prikaz objava
str. 1/2

Izv.prof.dr.sc. Iva Rosanda Žigo održala izlaganje na uglednom međunarodnom forumu u Italiji

Profesorica Sveučilišta Sjever i voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija, izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo, održala je izlaganje na III. Forumu internazionale del Gran Sasso koji se na temu „Investire per costruire“ od 1. do 3. listopada održao na Sveučilištu u Teramu (Università degli Studi di Teramo) u Italiji.

Riječ je o velikom, multidisciplinarnom susretu u organizaciji Biskupije Teramo-Atri, u suradnji s Ministarstvom znanosti i istraživanja, Sveučilištem u Teramu, Međunarodnim centrom za proučavanje očuvanja i restauracije kulturne baštine, Ministarstvom vanjskih poslova Talijanske Republike, Predstavništvom Europske komisije u Italiji i Regionalnim koordinacijskim odborom Sveučilišta Abruzzese. Izložene su teme iz različitih znanstvenih područja, kao primjerice iz informacijsko-komunikacijskih znanosti, prava, humanistike, veterinarske medicine te znanstvena istraživanja u kulturi, turizmu i sportu, filozofiji, politologiji, bioetiki itd. O važnosti ovoga događaja svjedoči i činjenica da je na zatvaranju, 3. listopada 2020. godine, govor održao i talijanski premijer Giuseppe Conte.

Izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo sudjelovala je na poziv prof. dr. sc. Paole Besutti, voditeljice diplomskoga studija Drama, umjetnost, glazba i spektakl s Fakulteta komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Teramu te održala izlaganje na temu: „Investing in digitalization as a way for cultural heritage preservation: examples from the Republic of Croatia (Investire nella digitalizzazione come modo per salvaguardare il patrimonio culturale: esempi dalla Repubblica Croata)“.

Osim toga, na inicijativu prof. dr. sc. Paule Besutti i izv. prof. dr. sc. Ive Rosanda Žigo potpisan je Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Teramu i Sveučilišta Sjever. Izlaganje naše profesorice na ovom značajnom forumu dobar je korak prema ostvarenju budućih zajedničkih projekata.

Galerija

Studiranje će ove godine biti idealno za osobe koje rade

Na Sveučilištu Sjever u petak je objavljen natječaj za upis diplomskih studija za popunjavanje kvote putem studentske referade. Ovo je prilika i onim kandidatima koji su još uvijek neodlučni.

Galerija

Upisi u više godine studija, ak.god. 2020/2021

Studenti mogu slati dokumentaciju cijeli tjedan 28.09.-02.10. te u tjednu 05.10.-09.10.

-------

Poštovani studenti, u privitku se nalaze Odluke i dokumenti vezani za upis u narednu akademsku godinu.

Ukoliko se na upisnom listu (upisni list ima dvije stranice - prva je općenita, a na drugoj se nalazi popis kolegija) ne nalazi pojedini kolegij, molimo studente da ga dolje dopišu zajedno sa pripadajućim ECTS bodovima ili se jave povratno na mail upisi.kc@unin.hr

Upisi za studente koji će ići na dekanske rokove obavljat će se po završetku istih.

Molimo studente da također pošalju popunjenu izjavu (prvu od privitaka).

Otvorene prijave za studentsku nagradu Mlada nada HUOJ-a

Hrvatska udruga za odnose s javnošću već petu godinu dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada koja je svojevrsno priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta.

Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Natječaj je otvoren od 31. kolovoza do 5. listopada 2020. godine do 12 sati te se na njega mogu prijaviti radovi realizirani u akademskoj godini 2019./2020. u četirima kategorijama:

Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Seminarskim radom smatra se rad koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu ili znanstvenu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom.

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnim znanstvenim i stručnim znanjima iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da ih zna primijeniti u analizi konkretnih fenomena te da je na toj osnovi sposoban ponuditi argumentirana objašnjenja. Zbog toga, diplomski rad obvezno uključuje uporabu znanstveno - istraživačkoga instrumentarija i odgovarajućih stručno – metodoloških postupaka, sustavno izlaganje teme i obrazloženje rezultata istraživanja obuhvaćenoga diplomskim radom.

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija, a koji sadrži sve ključne elemente koji dovode do potpunog pregleda i analize komunikacijskog projekta te moguće implementacije predviđenih komunikacijskih aktivnosti u realnoj situaciji.

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnom stručnom terminologijom, iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da je zna primijeniti u analizi određenog problema te da je, na toj osnovi, sposoban donijeti samostalne zaključke i ponuditi argumentirana objašnjenja.

Svaku pristiglu prijavu razmatra peteročlani stručni žiri HUOJ-a te ju ocjenjuje prema svakom kriteriju definiranom Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Zadnji rok za prijavu radova je 5. listopada 2020. u 12.00 sati. Da bi prijava  bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, Uz dostavljenu ispunjenu Prijavnicu za prijavu projekta, Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi i Potvrdu mentora o autentičnosti rada.

Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za prvi tjedan mjeseca studenoga 2020. godine, a o točnom vremenu i mjestu dodjele prijavitelji će biti naknadno obaviješteni.

Više informacija o natječaju potražite na www.huoj.hr ili slanjem upita na info@huoj.hr.

Obavijest o početku i načinu izvođenja nastave u akademskoj godini 2020./2021. na Sveučilištu Sjever

Dragi brucoši i studenti Sveučilišta Sjever,

Uskoro kreće nova akademska godina, 2020./2021. S obzirom na trenutne okolnosti i epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo, obavještavamo Vas kako Sveučilište Sjever aktivno prati i primjenjuje preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sukladno navedenom donosimo informacije o početku i načinu organizacije nastave u nadolazećoj akademskoj godini.

Galerija

Projekt Sveučilišta Sjever 'eRadio za drugu šansu' uvršten u Odluku o financiranju projekta u okviru Europskog socijalnog fonda

Projektu Sveučilišta Sjever pod nazivom eRadio za drugu šansu, prema Odluci Ministarstva kulture i medija o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.”, dodijeljena su bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 644.502,46 kuna.

Projekt nastoji razviti inkluzivne potencijale medija zajednice za društveno uključivanje kroz osnaživanje kapaciteta novinara i povećanu kvalitetu medijskih sadržaja studentskog internetskog Radio Pressedana, povećanje vidljivosti ranjive skupine povratnica i povratnika s odsluženja kazne zatvora u društvu te pridonijeti povećanju jednakih mogućnosti na tržištu rada i njihovoj reintegraciji u zajednicu. Početak provedbe projektnih aktivnosti predviđen je za listopad ove godine, a autorica i voditeljica projekta je doc.dr.sc. Željka Bagarić s Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo.

„Projekt eRadio za drugu šansu samostalni je projekt Sveučilišta Sjever u vrijednosti od 644.502,46 kuna, koje ovdje nastupa u svojstvu neprofitnog medijskog  proizvođača, s obzirom da ciljana skupina većinom obuhvaća studente – novinare internetskog studentskog Radio Pressedana, gdje studenti Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever od prve godine studija stječu praktična iskustva rada u elektroničkim medijima te se potiču na aktivno, stvaralačko i kreativno novinarstvo kao i djelovanje novinara u zajednici. Kroz ovaj projekt članove ciljane skupine će se prije svega senzibilizirati za poteškoće i probleme s kojima se susreću povratnici s odsluženja kazne zatvora u cilju integracije u zajednicu i postizanja društveno prihvatljivih oblika ponašanja, a zatim razviti profesionalne kompetencije za korektnu medijsku prezentaciju ove ranjive skupine u cilju povećanja njihove vidljivosti u društvu i povećanju jednakih mogućnosti na tržištu rada. Navedeno valja sagledati i u svjetlu činjenice da Varaždinska županija ima dvije kaznene ustanove na svom području (zatvor u Varaždinu i kaznionica u Lepoglavi), pa je stoga za pretpostaviti da je i prisutnost stereotipa, diskriminacije i stigmatizacije u društvu u odnosu na pripadnike ranjive skupine na višoj razini.

Za potrebe realizacije predviđenih projektnih aktivnosti na lokaciji Studentskog centra Koprivnica potpuno će se opremiti internetski radijski studio (u vrijednosti 144.000 kuna) koji će ostati u vlasništvu studentskog  Radio Pressedana. Time će  se doseći suvremeni tehnologijski i stručni standardi te dodatno animirati i motivirati studente za intenzivnije uključivanje u kvalitetnu programsku proizvodnju medijskog sadržaja. Osim toga, pridonijet će se razvijanju kompetencije studenata za cjeloživotno učenje u promicanju i primjeni poželjnih obrazaca tolerancije i socijalne inkluzije u budućem medijskom djelovanju te razvoju i širenju uključive platforme medija zajednice u njihovim radnim sredinama, što će dodatno osnažiti pozicioniranje Sveučilišta Sjever u kontekstu pružatelja, za sada, jedinstvenih programa formalnog obrazovanja novinara i stručnjaka za odnose s javnostima i komunikacije u Hrvatskoj koji obuhvaćaju jačanje socijalnih, interkulturalnih i drugih profesionalnih kompetencija studenata u okviru dimenzija socijalne inkluzije – ističe autorica i voditeljica projekta doc.dr.sc. Željka Bagarić,  koja ima bogato iskustvo u dizajniranju i provedbi projekata predpristupnih i pristupnih programa EU pomoći u području jačanja kapaciteta (PHARE 2005; PHARE 2006; IPA 2007; IPA 2010; Schengen Facility Fund 2016).  Osim toga, posjeduje kompetencije iz područja ljudskih prava i društvenog uključivanja kažnjenika te kompetencije u kreiranju i provedbi rehabilitacijskih i resocijalizaciskih programa za odrasle zatvorenike. Nositeljica je izbornih kolegija preddiplomskog i diplomskog studija Sveučilišta Sjever na temu komunikacije s ranjivim skupinama i socijalne inkluzije.

Odluka o financiranju projekata u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.“ objavljena je na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24765.

Galerija

Marko Gregur, novi diplomand Novinarstva u Koprivnici: „Na Sjeveru sam upoznao niz ljudi kojima su ideje na prvom mjestu“

Neposredno nakon obrane diplomskoga rada na Novinarstvu u Koprivnici, 23. srpnja 2020., razgovarali smo s jednim od najpoznatijih hrvatskih mladih pisaca, Markom Gregurom.

Marko je, između ostalog, predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnog festivala književnosti Galovićeva jesen te pokretač i predsjednik organizacijskog odbora festivala Alpe Jadran festival mladih pisaca. Glavni je urednik časopisa za književnost Artikulacije. Pojedine priče i pjesme objavljivao je u časopisima i novinama u više zemalja (Kanada, SAD, Austrija, Španjolska, Slovenija, Rusija, Bugarska, Srbija, Crna Gora, BiH) Dobitnik je više nagrada za kratku priču u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, nagrade „Ivan vitez Trnski“ za najbolji rukopis autora do 35 godina starosti iz Podravine i Prigorja te nagrade „Prozak“ za najbolji rukopis autora do 35 godina starosti iz Republike Hrvatske. Objavio je šest knjiga među kojima se ističu tri romana. „Kak je zgorel presvetli Trombetassicz“, bio je u finalu nagrade „Fric“ i dobio nagradu „Katarina Patačić“. Roman „Mogla bi se zvati Leda“ bio je u finalu za nagradu „Gjalski“, a nedugo je objavio roman „Vošicki“.

Upravo ste obranili diplomski rad na Sveučilišnom diplomskom studiju Novinarstvo Sveučilišta Sjever u Koprivnici i stekli zvanje magistra novinarstva. O čemu je bio Vaš diplomski rad?

Rad se bavio novinama Demokrat koje su u Koprivnici izlazile tijekom 1919. i 1920. godine, zanimljivom razdoblju u kojemu je Koprivnica središte starokatoličkog pokreta za reformu nižeg svećenstva, što je pitanje koje, zajedno s političkim usmjerenjem novina i odnosom seljaštva i obrtništva (budući je Demokrat list obrtničke organizacije), uvelike određuje list, kako sadržajno tako i u kontekstu povijesti koprivničkog novinstva. K tome, list je tiskao Vošicki kojim se intenzivno bavim nekoliko godina, koji je i razlog da sam došao do Demokrata.

Ovo nije jedini studij koji ste završili. Možete li napraviti usporedbu među studijima koje ste pohađali?

Ono što se pamti jesu ljudi. Oni stvaraju razliku i ostaju u sjećanju. Na svakom od studija imao sam sreće upoznati i slušati pametne i drage profesore, ponekad u istoj osobi (smijeh), od kojih sam mnogo naučio. Sveučilište Sjever pokazalo se kao dinamično mjesto na kojem vlada ozračje dobrih vibracija i brojnih mogućnosti za usavršavanje i napredak. Mislim da je Hugo rekao da su zanimanja kojima se čovjek bavi samo prividnost, a stvarnost da je ideja. Na Sjeveru sam upoznao niz ljudi kojima su ideje na prvom mjestu. Kod nabrajanja se nekoga uvijek neopravdano zaboravi, ali ipak mislim da uvijek treba isticati pojedince pa meni tako sad na pamet padaju profesorice i profesori Željko Krušelj, Lidija Dujić, Magdalena Najbar Agičić i pročelnica Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo, profesorica Gordana Tkalec, koja je uvijek bila otvorena za različite vidove suradnje.

I prije upisa diplomskog studija Novinarstvo u Koprivnici, ostvarili ste zapaženu karijeru u različitim područjima. Kako to da ste se ipak odlučili za studij?

Novinarstvo, u prvom redu tisak, oduvijek je dio mojih interesa. Planiram upisati doktorski studij Mediji i komunikacija, a kako je najviša diploma koju sam ranije stekao ona stručnog specijalista međunarodnih odnosa i diplomacije to nije bilo moguće bez da završim ovaj studij. Možda malo duži put, ali ja sam od onih kojima je već i sam put cilj.

Za vrijeme studija i dalje ste bili aktivni i na poslu koji radite, i zvan njega, a završili ste i objavili i dvije knjige. Možete li nam reći nešto o tome?

Točno, tijekom studija sam čitavo vrijeme radio, organizirao i vodio niz projekata u kulturi poput Galovićeve jeseni i Alpe Jadran festivala mladih pisaca, a objavio sam i dvije knjige. Roman Mogla bi se zvati Leda objavljen je 2018. godine i dobio je priličnu pažnju. Bavi se temom umjetne oplodnje odnosno posvajanja djeteta koje do sada nisu obrađene u hrvatskoj književnosti, a škakljiva su tema i u svakodnevnom životu. Roman je za sada doživio dva izdanja, bio je u finalu za nagradu Gjalski i snimljen je kao zvučna knjiga u izdanju Hrvatske knjižnice za slijepe. Druga knjiga također je roman. Zove se Vošicki i objavljen je u travnju. Bavi se knjižarom, tiskarom i nakladnikom Vinkom Vošickim koji je obilježio podravsko nakladništvo, a najpoznatiji je ostao po tome što je 20-ih godina objavljivao djela Miroslava Krleže i imao autorska prava za djela Karla Maya za područje Kraljevine SHS. Puno sam rada uložio u taj roman, prvenstveno u istraživanje, ali isplatilo se. Reakcije čitatelja su odlične, kao i kritike, odnosno medijski odjeci.

Je li bilo teško uskladiti sve te obaveze, a još i privatan život?

Nije lako, ali gdje ima volje, ima i načina. Odnosno, ako su vam stvarnost ideje i ideje želite pretočiti u stvarnost, materijalizirati ih, sve je moguće. Pitanje je prioriteta, ništa drugo. Recimo, uopće ne gledam televiziju. Čak doma ni nemamo televizor.

Koja bi bila Vaša poruka ljudima koji rade i ne žele se vratiti na studij smatrajući da su prestari, da su već ostvarili karijeru i da im to ne treba, da neće uspjeti završiti pa im je neugodno, da je prekasno za promjene?

Strah je uvijek kočnica. On je legitiman, nekad možda čak i opravdan, ali uglavnom umišljen. U vašem je pitanju zapravo i odgovor: uglavnom se studira zbog karijere i posla, a ne vlastite izgradnje pa je logično da je ta potreba u kasnijim godinama manja. K tome, tu je mogućnost da se neki mladi ljudi pokažu spretnijima i pametnijima, sposobnijima i okretnijima, a tu nema titule na koju se može pozivati pa je lakše ne suočavati se s time. Za promjene, ili bolje reći rast i razvoj nikad nije kasno. Sjećam se, bio sam možda u ranim dvadesetima kad sam na televiziji vidio čovjeka koji je radio u splitskoj luci. Bio je već u godinama, sijed, a upravo je završavao treći fakultet. Pritom je čitavo vrijeme radio u luci. On je studirao zbog sebe i jedan je od ljudi koji su me se dojmili u životu. U svakom slučaju, ljudi kao da više pokušavaju promijeniti druge nego sebe same.

Radite li trenutno na nekom projektu?

Stalno nešto pišem, nikako da se dogodi rupa u kojoj bih bio samo u fazi inkubacije, pa tako i sad skiciram novi roman, a pišem i tekst o Vinku Vošickom za koji se nadam da će biti tema moje doktorske disertacije. Vrijeme mi odlazi i na predstavljanje romana Vošicki, a uvijek su u tijeku i kulturni projekti na kojima radim. Trenutno uređujem knjigu o Franu Galoviću koju je priredio i pogovor s novim, generacijskim čitanjem dao Mario Kolar, pripremam 27. Galovićevu jesen i novi broj književnog časopisa Artikulacije, kojemu sam glavni urednik, a tu su još i neke knjige koje moram urediti do jeseni.

Koji su Vam planovi za budućnost?

Čitati i pisati. Svakako i dalje biti na Sveučilištu Sjever. Nabaviti televizor kad mi klinci još malo narastu, da ne ispadnem manijak. Al' daljinski će biti kod mene.

Rezultati pretrage
page 1/2