Prikaz objava
str. 1/54

Izvanredni jesenski ispitni rok

U ak. god. 2020./2021. organizirati će se izvanredni jesenski ispitni rok u tjednima

7.-12.12.2020. ili 14.-16.12.2020.

Studenti preddiplomskih studija imaju mogućnost prijave/polaganja jednog ispita, a studenti diplomskih studija jednog ispita iz redovnog/izbornog kolegija kao i jednog ispita iz razlikovnog kolegija (iznimno, studenti diplomskih studija mogu umjesto jednog redovnog/izbornog kolegija prijaviti ispit iz drugog razlikovnog kolegija). Izvanredni jesenski ispitni rok odnosi se i na studente diplomskih studija koji su odslušali razlikovne kolegije u ak. god. 2020./2021. (prvi upis).

Predbilježbe za studente/ice za izvanredni jesenski ispitni rok bit će putem e-maila  izvanredni.rok@unin.hr od ponedjeljka 30.11.2020. do srijede 2.12.2020. u 16:00 sati. Studenti obavezno prijavljuju ispit sa svog e-maila na unin.hr domeni uz navođenje imena i prezimena, punog naziva kolegija i naziva studija. Nepotpune i nepravovremene prijave ili prijave izvan unin.hr domene biti će odbačene.

Ispiti će se održavati prema rasporedu koji će biti objavljen na odjelnim web stranicama Sveučilišta Sjever najkasnije do petka 4.12.2020.

Sukladno izvršenoj predbilježbi za izvanredni jesenski ispitni rok od strane studenta, prijavu ispita u ISVU sustavu (studomat) će izvršiti studentska služba uz uvjet da je student/ica u prošlim akademskim godinama izvršio/la sve obveze na kolegiju (nisu polagali ispit 4 puta u ak. god. 2019./2020.) i u konzultaciji sa nositeljem kolegija.

Održano predavanje o novom prijedlogu Zakona o elektroničkim medijima

Izv. prof. dr. sc. Goran Vojković, nastavnik na Odjelu za komunikologiju, medije i novinarstvo  Sveučilišta Sjever, održao je 26. studenoga na platformi Google Meet online predavanje o novom prijedlogu Zakona o elektroničkim medijima.

Naime, Vlada Republike Hrvatske je 12. studenoga poslala u saborsku proceduru novi prijedlog Zakona o elektroničkim medijima. Kako se navodi u obrazloženju, Zakonom o elektroničkim medijima uređeno je obavljanje djelatnosti radija i televizije, objavljivanje elektroničkih publikacija, kao i zaštita pluralizma i raznovrsnosti medija te sastav i djelokrug regulatornog tijela Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije kao stručne službe. Postojeći Zakon o elektroničkim medijima usvojen je 2009. te se od tada nije značajno mijenjao, a tehnologije u emitiranju programa su se u međuvremenu značajno promijenile. Stoga se krenulo u izradu sasvim novog zakona koji je ovog mjeseca poslan u redovnu saborsku proceduru.

Odaziv na predavanje je bio iznimno velik te se priključilo stotinu (što je i maksimalan broj) studenata 2. i 3. godina preddiplomskog te 1. i 2. godina diplomskog studija Komunikologija, mediji i novinarstvo, a pozvani su bili i doktorandi doktorskoga studija Mediji i komunikacija.

Izv. prof. dr.sc. Goran Vojković tijekom predavanja naglasio je, primjerice, pozitivnu promjenu obveze medija da sadržaje učine pristupačnijim osobama s invaliditetom, posebice djeci s poteškoćama. Osim toga, mediji bi po novom zakonu trebali imati obavezu transparentnosti vlasništva, a trebala bi se i proširiti obaveza potrošnje 15% godišnjeg iznosa proračuna tijela u pretežitom vlasništvu RH namijenjenog promidžbi i na elektroničke medije.

Osvrnuo se i na smanjenje postotka vijesti u ukupnom programu ili povećanje kvote hrvatske glazbe i europskih i hrvatskih audiovizualnih djela, što je ocijenio konzervativnim pristupom s mogućim suprotnim efektom. Sa studentima je prokomentirao i uvođenje nekih članaka koje je ocijenio zastarjelim. Nove odredbe odnose se i na zabranu pojačanja glasnoće reklama više od 5% u odnosu na ostali program, utvrđivanje pravila u vezi oglašavanja hrane i pića štetnih za zdravlje u programima namijenjenim djeci. Nakon predavanja uslijedila je živa argumentirana rasprava u kojoj su aktivno sudjelovali i nastavnici i studenti.

Galerija

Upute za kupnju izdanja Sveučilišta Sjever

Izdanja Sveučilišta Sjever moguće je kupiti u Sveučilišnoj knjižnici u Varaždinu i Koprivnici. Za kupnju je potrebno općom uplatnicom ili internetskim/mobilnim bankarstvom na račun Sveučilišta Sjever uplatiti odgovarajuću cijenu knjige te potvrdu o uplati donijeti u Sveučilišnu knjižnicu/proslijediti na mail, gdje knjigu možete i podići/12-16 h.

NAPOMENA: prije izvršenja uplate provjerite je li knjiga dostupna za prodaju: Sveučilišna knjižnica u Varaždinu - 042/493-316, knjiznica.vz@unin.hr Sveučilišna knjižnica u Koprivnici - 048/499-917, knjiznica@unin.hr

PODACI ZA UPLATU

Žiro račun/IBAN Sveučilišta Sjever: HR6123600001102325217

Model: HR67

Poziv na broj: OIB kupca-66142

Opis plaćanja: Autor i naziv knjige, broj komada koji kupujete

Prilozi

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

-studentica: Petra Ivančić

-tema: Pravo na privatnost uz poseban osvrt na Wikileaks

-mentor: izv.prof.dr.sc. Goran Vojković

Obrana će se održati 28.10.2020. u 11:00 h, na linku: https://meet.google.com/nby-rcks-syi

Rezultati pretrage
page 1/54