Doc.dr.sc. Tado Jurić održao predavanje 'Tvornica iseljavanja - Hrvatska' na Odjelu za ekonomiju

Doc. dr. sc. Tado Jurić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu održao je u petak, 22. siječnja 2021., s početkom u 17 sati gostujuće online predavanje na kolegiju Makroekonomija Odjela za ekonomiju Sveučilišta Sjever.
Predavanje pod nazivom "Tvornica iseljavanja - Hrvatska" privuklo je veliki broj studenata i zainteresirane javnosti, a doc.r.sc. Tado Jurić govorio je, među ostalim, o tome što hrvatski građani misle o korupciji, koliko Hrvata živi u Njemačkoj, zašto se mladi ljudi iseljavaju iz Hrvatske itd.

Tado Jurić radi kao docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od akademske godine 2015./2016. U znanstveno-nastavnom radu trenutačno sudjeluje kao nositelj i izvođač pet kolegija primarno povezanih s njegovom specijalizacijom. Od akademske godine 2019./2020. predaje i na Fakultetu hrvatskih studija na studiju Hrvatskog iseljeništva i demografije.

Radio je u Bavarskoj od 2009. do 2013, kao koordinator hrvatske nastave u inozemstvu. Na Sveučilištu Friedrich-Alexander Nürnberg-Erlangen i LMU München doktorirao je političke znanosti disertacijom: „Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft“. Osim stečenog znanstveno-nastavnog iskustva u posljednjih nekoliko godina, znanstveno se usavršavao u SR Njemačkoj i SAD-u.  Objavio je više znanstvenih radova na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku.

Na predavanje su pozvani svi studenti, mediji te zainteresirana javnost.

Galerija