Produljenje roka za prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2018./2019.

Produljuje se rok za prijave studenata do popunjavanja upisnih kvota za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. i to za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera: Međunarodna trgovina i Turizam.

Prijave se primaju od 5. ožujka do 15. ožujka 2019. godine.

Objava rang liste: 18. ožujka 2018. godine iza 19:00 sati na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta.

Upisi: 21. ožujka 2018. godine, prema vremenu i rasporedu upisa koji će biti oglašen uz rang-liste na web stranici Sveučilišta www.unin.hr

Detaljne informacije o natječaju nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi