Nova doktorica znanosti

Irena Canjuga, predavač na Sveučilištu Sjever, obranila je 14. rujna 2018. godine doktorsku disertaciju, na Almi Mater Europaea u Mariboru, pod nazivom "Socijalna i emocionalna usamljenost kod osoba starije životne dobi i razvoj modela prevencije", pod mentorstvom red.prof.dr.sc.(republika Finska) Danice Železnik. Obranom doktorata stekla je akademski stupanj doktorice znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i  zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti.

Čestitamo kolegici Canjuga na ovom izuzetnom postignuću!