Nova doktorica znanosti

Marijana Neuberg, viši predavač na Sveučilištu Sjever, obranila je 14. srpnja 2017. godine doktorsku disertaciju, na Almi Mater Europaea u Mariboru, pod nazivom "Analiza pojavnosti zanemarivanja i zlostavljanja osoba starije dobi u institucijskoj skrbi ", pod mentorstvom red.prof.dr.sc.(republika Finska) Danice Železnik. Obranom doktorata stekla je akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti.

Čestitamo kolegici Neuberg na ovom izuzetnom postignuću!