Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktoranda Višeslava Kirinića

U srijedu, 2. studenoga 2022. u 14.00 sati na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija održat će se javna obrana doktorske disertacije doktoranda Višeslava Kirinića pod naslovom Model komuniciranja digitalne kulturne baštine u obrazovnom procesu. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom prof. dr. sc. Marina Milkovića i izv. prof. dr. sc. Ive Rosanda Žigo sa Sveučilišta Sjever.

Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Varaždin, zgrada
UNIN 3, I kat, soba 209 (Vijećnica).

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:
Professor emeritus Jadranka Lasić-Lazić, Sveučilište Sjever, predsjednica Povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Darijo Čerepinko, Sveučilište Sjever, član
Prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.

Obranu možete pratiti i putem poveznice: https://us02web.zoom.us/j/83820961854