Predstavljanje zajedničkog znanstveno-istraživačkog projekta Sveučilišta Sjever i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada

Sveučilište Sjever u značajnom znanstveno-istraživačkom projektu

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, u petak, 8. ožujka s početkom u 11 sati, u dvorani 110_UNIN2 će se održati predstavljanje rezultata iznimno značajnog zajedničkog projekta Sveučilišta Sjever i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada naziva „Istraživanja međudjelovanja irinotekana i tetrahidrokanabinola na eksperimentalnom modelu štakora integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških i analitičkih metoda.“

Glavni cilj  projekta je istražiti toksičnost i međudjelovanja citostatika irinotekana i THC na eksperimentalnom modelu štakora, primjenom multidisciplinarnog pristupa te integriranjem biokemijskih, molekularno-bioloških, patohistoloških te analitičkih metoda. Ujedno, projektom će se prikupiti brojni podaci mjerenja čija će obrada rezultirati znanstveno utemeljenim odgovorom na postavljeno pitanje – na koji način uzimanje THC-a utječe na učinkovitost, toksičnost i uklanjanje citostatika irinotekana iz organizma.

Na predstavljanju će uvodnu riječ održati izv.prof.dr.sc. Goran Kozina, prorektor za financije i opće poslove Sveučilišta Sjever koji će istaknuti važnost aktivnog sudjelovanja Sveučilišta Sjever u ovakvoj vrsti projekata, a nakon njega će prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta te voditeljica projekta predstaviti značajke samog projekta. Osim ravnateljice, prof.dr.sc. Radovan Fuchs, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju predstavit će važnost suradnje Sveučilišta Sjever i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada koji ima vodeću ulogu u Hrvatskoj u istraživanjima na području opće i molekularne toksikologije, alergotoksikologije te na brojnim drugim područjima.

Samo istraživanje i dosadašnje rezultate projekta predstavit će predavačice dr.sc. Anja Mikolić te dr.sc. Suzana Žunec iz Instituta. Suradnici na ovom projektu od strane Sveučilišta Sjever su izv.prof.dr. sc. Goran Kozina, prorektor za financije i opće poslove te doc.dr.sc. Marijana Neuberg, v.d. pročelnica Odjela za sestrinstvo. Na predstavljanju projekta nazočit će nastavnici Sveučilišta Sjever, te ostali predstavnici i sudionici  znanstveno-istraživačkog projekta od  strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.