Javna nabava Sveučilište Sjever - 2019.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
  • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
  • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
  • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
  • Parkovi d.d., OIB:72672225843
  • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

17.01.2020.
15.01.2020.
31.12.2019.
24.12.2019.
23.12.2019.
13.12.2019.
11.12.2019.
10.12.2019.
09.12.2019.
04.12.2019.
02.12.2019.
29.11.2019.
28.11.2019.
25.11.2019.
22.11.2019.
15.11.2019.
13.11.2019.
12.11.2019.
07.11.2019.
05.11.2019.
02.10.2019.
24.09.2019.
23.09.2019.
16.09.2019.
10.09.2019.
05.07.2019.
02.07.2019.
14.06.2019.
13.06.2019.
11.06.2019.
31.5.2019.
29.5.2019.
24.5.2019.
21.5.2019.
16.5.2019.
13.5.2019.
10.5.2019.
9.5.2019.
29.4.2019.
23.4.2019.
17.4.2019.
12.4.2019.
8.4.2019.
5.4.2019.
3.4.2019.
21.3.2019.
18.3.2019.
12.3.2019.
8.3.2019.
26.02.2019.
12.02.2019.
07.02.2019.

Prilozi