Upisi po objavljenim rang listama 04.06.2018. - Sveučilišni centar Koprivnica

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na studije Novinarstvo, Poslovanje i menadžment i Prehrambena tehnologija (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u
srijedu, 06. lipnja 2018., u vremenu 12:00 – 15:30 sati
u studentskoj referadi, A 111/1.kat

Prilozi