Student Leo Kirinčić izradio dizajn plakata za Vizkulturu

Nakon dugog niza godina na Vizkulturinom projektu plakatiranje po prvi puta našao se i rad Lea Kirinčića, studenta Sveučilišta Sjever. Sam rad relativizira pitanje privatnosti i problematizira današnji način komunikacije. Više o plakatu možete pronaći na: https://vizkultura.hr/private-message/

Leo Kirinčić student je prve godine odjela Medijskog dizajna na Sveučilištu Sjever, a posljednje tri godine dizajnom se bavim profesionalno te ostvaruje mnoge suradnje s različitim institucijama, neprofitnim udrugama, kolektivima, galerijama i agencijama (Drugo More, Kreativni kolektiv Kombinat, Galerija Kortil, Brigada (Bruketa&Žinić), Studio Cuculić...).

Sveučilište Sjever smatra odličnim mjestom za nadogradnju svoga znanja na području svih medija, a posebice tipografije koja je na Sjeveru visoko zastupljena i izuzetno kvalitetna. Također, vidi puno prostora za istraživačkim i eksperimentalnim radom u području medija i kako oni utječu na društvo.