Završen ljetni semestar ak. god. 2021./2022. na Sveučilištu Sjever – ocjena studentske ankete ponovno visoka četvorka!

Online studentska anketa koja se početkom lipnja, sada već treći semestar zaredom, izvela na Sveučilištu Sjever ponovno je pokazala važnost provođenja i dobivanja povratnih informacija od strane studenata za poboljšanje nastavnih procesa. Istome u prilog ide i činjenica kako se ukupna ocjena zadovoljstva studenata izvođenjem i kvalitetom nastave ovog semestra (ljetnog semestra ak. god. 2020./2021.) u odnosu na ukupnu ocjenu prethodno provedene studentske online ankete (u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.) ponovno povećala i ona je ukupno 3,95.

Aktivno uključivanje studenata u hidrometrijska istraživanja na Odjelu za graditeljstvo

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Graditeljstvo aktivno su uključeni u aktivnosti kojima proširuju znanja stečena na predavanjima i vježbama u sklopu studija. Izv.prof.dr.sc.  Bojan Đurin s Odjela za graditeljstvo uključio je studente/ice oba studija u hidrometrijska istraživanja, tj. mjerenja protoka i brzine tečenja vode u vodotocima. Osim za potrebe završnih, diplomskih te stručnih i znanstvenih radova, kao i studentskih projekata, studentice su aktivno uključene u projekt potpore Sveučilišta Sjever pod nazivom ''Potencijal vodotoka za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana'', u kojem je izv.prof.dr.sc. Đurin voditelj, uz suradnike doc.dr.sc. Danka Markovinovića i prof.dr.sc. Božu Soldu.

Galerija

Online anketa za studente Sveučilišta Sjever 

Poštovani studenti/ice,

kako bismo dobili povratnu informaciju o izvođenju nastave u ljetnom semestru (kombinirani model, kontaktno i online), Sveučilište Sjever će od ponedjeljka do petka (od 31. svibnja do 5. lipnja 2021. do 23:59) provoditi online anketu namijenjenu studentima/icama svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa. Studentska anketa provodit će se s ciljem analize izvođenja nastave te uvažavanja sugestija i prijedloga u izvođenju nastave.

Obavijesti o nastupnim predavanjima

Prilozi
  • Kategorija: gr

Ponovljeni natječaj za dodjelu stipendija

Poštovani studenti,

u prilogu je Natječaj za dodjelu stipendija (potpora redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2020./2021) i obrasci za prijavu.

Raspored i teme seminarskih radova - Montažno građenje

U prilogu se nalazi raspored i teme seminarskih radova za kolegij Montažno građenje.

Prilozi
  • Kategorija: gr