Prikaz objava
str. 1/14

Međunarodna suradnja Sveučilišta Sjever i Tehničkog fakulteta Sveučilišta “Sveti Kliment Ohridski” iz Bitole, Sjeverna Makedonija

Nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji između Sveučilišta Sjever i Tehničkog fakulteta Sveučilišta “Sveti Kliment Ohridski” iz Bitole, Sjeverna Makedonija, održan je radni sastanak sa predstavnikom fakulteta, prof. dr. sc. Zlatkom Sovreskim, s Odjela za promet i prometno inženjerstvo.

Prof. dr. sc. Zlatko Sovreski, osim na Tehničkom fakultetu iz Bitole, vanjski je suradnik Fakulteta prometnih znanosti Češkog tehničkog sveučilišta iz Praga, Češka.

Sastanci s prof. dr. sc. Zlatkom Sovreskim održani su u oba sveučilišna centra, a također i s prorektoricom za znanstveno–umjetnički rad i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Anicom Hunjet, pročelnikom Odjela za logistiku i održivu mobilnost, prof. dr. sc. Krešimirom Buntakom, pročelnikom Odsjeka za logistiku i mobilnost, izv. prof. dr. sc. Predragom Brlekom, te voditeljem projekata s gospodarstvom na Odjelu za logistiku i održivu mobilnost Ivanom Cvitkovićem, pred.

Kako bi se proširila postojeća suradnja između Sveučilišta Sjever, Tehničkog fakulteta iz Bitole te Fakulteta prometnih znanosti iz Praga, predloženi su daljnji koraci u vidu mobilnosti studenata i osoblja preko Erasmus+ programa, vanjske suradnje u nastavi te kroz postojeće znanstveno-stručne konferencije u organizaciji Sveučilišta Sjever (https://sutra-conference.com/) i Tehničkog fakulteta iz Bitole (https://ttsconf.org/).

Galerija

Suradnja Odjela za graditeljstvo i Odjela za geodeziju i geomatiku sa Thu Dau Mot i Van Lang University iz Vijetnama

Dana 7. prosinca 2023. godine, održan je prvi virtualni sastanak s predstavnicima Sveučilišta Thu Dau Mot iz istoimenog grada u Vijetnamu. Sastanku su prisustvovali nastavnici s Odjela za graditeljstvo, izv. prof. dr. sc. Bojan Đurin, koji je bio pokretač suradnje, te doc. dr. sc. Aleksej Aniskin, koordinator za međunarodnu suradnju Odjela za graditeljstvo.

Sastanku su također prisustvovali nastavnici s Odjela za geodeziju i geomatiku, prof. dr. sc. Vlado Cetl i doc. dr. sc. Nikola Kranjčić.

Interes obje institucije za suradnju razvijen je kroz znanstvena istraživanja i program Erasmus+ mobilnosti, što je rezultiralo potpisivanjem Memoranduma o suradnji.

Zatim je 18. siječnja 2024. godine, održan webinar s predstavnicima Sveučilišta Van Lang iz grada Ho Chi Minh u Vijetnamu, na kojem je izv. prof. dr. sc. Bojan Đurin održao izlaganje pod nazivom "Modern Approaches to the River Flow and Velocity Analysis."

Interes za nastavak suradnje bio je obostran i jasno izražen, što će rezultirati budućim zajedničkim znanstvenim istraživanjima.

Galerija

Uspješno formalizirana suradnja između Sveučilišta Sjever i Universidade de Panama

Nastavnik na Sveučilištu Sjever, doc. dr. sc. Ivo Dumić-Čule je u sklopu svog rada na Sveučilištu Sjever objavio prva dva istraživanja o percepciji liječnika prema umjetnoj inteligenciji. Istraživanjem su obuhvaćeni svi radiolozi iz dvije zemlje Europske Unije te je po prvi put pokazan stav prema AI onih koji koriste takve alate u svakodnevnom radu. Trenutno je s dr. Chen Stanziola sa Sveučilišta u Panami završen dizajn istraživanja o percepciji o AI (Artificial Intelligence) koji bi obuhvatio više grupa zdravstvenih djelatnika u Panami i Hrvatskoj.

Uz pitanja etike i percepcije, ova anketa obuhvaća i procjenu mišljenja zdravstvenih djelatnika o pravnim aspektima upotrebe AI. Shodno tome, partnerstvo će se temeljiti na dijeljenju stručnosti i resursa te izgradnji inovativnih programa i aktivnosti.

Prethodno iskustvo suradnje s visokim učilištima vidljivo je u potpisivanju ‘Memorandum of Understanding’ između prijavitelja i partnerskog sveučilišta, što osigurava temelj za nastavak uspješne suradnje. Također, dr. Chen Stanziola održala je predavanje studentima Sveučilišta Sjever virtualnim putem u realnom vremenu, vezano uz mediko-legalne aspektne umjetne inteligencije. Partnerstvo karakterizira komplementarnost u područjima interesa, ekspertize i resursa, a suradnja se temelji na zajedničkim ciljevima i strategijama internacionalizacije. Trenutno je u izradi i publikacija koja tematiku obrađuje na interdisciplinaran i integrativan način.

Radovi proizašli iz suradnje:

1) Orešković T, Snoj Ž, Sanwalka M, Brkljačić B, Kujundžić Tiljak M, Orešković S, Dumić-Čule I. A survey on
practitioners' attitudes toward artificial intelligence in radiology. Croat Med J. 2023 Aug 31;64(4):289-
291;
2) Dumić-Čule I, Orešković T, Brkljačić B, Kujundžić Tiljak M, Orešković S. The importance of introducing
artificial intelligence to the medical curriculum - assessing practitioners' perspectives. Croat Med J. 2020
Oct 31;61(5):457-464

Galerija

Intenziviranje suradnje između Sveučilišta Sjever i Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ)

Sveučilište Sjever je javno sveučilište na području sjeverne i središnje Hrvatske te jedno od pet hrvatskih sveučilišta koja su uvrštena u URAP ljestvicu 3000 najboljih sveučilišta na svijetu. Zbog visokog udjela studijskih programa u tehničkom i biomedicinskom području često se naziva i STEM sveučilištem, a između ostaloga je i partner na projektu “Kreativna škola STEM-a”.

Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) je najstarije i jedno od najvećih sveučilišta u Brazilu. Radi se o nacionalnoj i međunarodno priznatoj ustanovi koja ima središnju ulogu u razvoju mikrobiologa i specijalista za zarazne bolesti, a na istom studira 65 tisuća studenata iz različitih dijelova Brazila te različitog socioekonomskog statusa.

Dosadašnja suradnja, predvođena prof. Meštrovićem i. prof. Pinto, pokazuje da postoji osnova za daljnje proširenje i jačanje partnerstva. Cilj daljnjeg zajedničkog rada je intenziviranje aktivnosti kroz predavanja, znanstvena istraživanja i edukativne programe.

Sveučilište Sjever i UFRJ već su doprinijeli razvoju mikrobiologije i javnoga zdravlja na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Osim predavanja, zajedničkom suradnjom su proizašli i zajednički znanstveni članci javnozdravstvenog značajai obrazovnog značaja:

1) Meštrović T, Cevik M, Pinto TCA, Barać A, Servín-Garcidueñas LE, Ong DSY. The Convergent Effect of International Collaboration between Young Leaders of Two Global Societies: Strengthening Microbiology Education and Training Practices Worldwide. J Microbiol Biol Educ. 2019;20:20.1.27. doi: 10.1128/jmbe.v20i1.1669;

2) Neves FPG, Mestrovic T, Pinto TCA. Editorial: Drug resistance in maternal and paediatric bacterial and fungal infections: Is COVID-19 changing the landscape. Front Microbiol. 2023;14:1177669. doi: 10.3389/fmicb.2023.1177669;

3) Costa NS, Oliveira LMA, Meštrović T, Obiero CW, Lee SS, Pinto TCA. The urgent need to recognize and properly address prenatal-onset group B Streptococcus disease. Int J Infect Dis. 2022;124:168-170. doi: 10.1016/j.ijid.2022.10.016

Galerija

Do kraja rujna traju prijave za združene međunarodne doktorske studije Sveučilišta Sjever na engleskom jeziku

Združeni međunarodni doktorski studiji Sveučilišta Sjever na engleskom jeziku generator internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja - prijave novih kandidata do kraja rujna

Vertikala obrazovanja od prijediplomskih, preko diplomskih i specijalističkih na Sveučilištu Sjever nastavlja se i do doktorskih, odnosno poslijediplomskih studija. Uz samostalni doktorski studij 'Mediji i komunikacija', Sveučilište Sjever provodi i dva međunarodna združena studija 'Obrazovne i komunikacijske znanosti' i 'Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment', a novi budući doktori znanosti zainteresirani za ove studije trebaju se prijaviti do kraja rujna 2023. godine. „Združeni studijski programi omogućuju studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovnim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa. Putem njih jača se konkurentnost i vidljivost nacionalnih granica, a mobilnost studenata pridonosi širenju njihovih kulturnih obzora i uspostavljanju mreže za buduću suradnju; jača se kvaliteta, kompetitivnost i vidljivost na međunarodnoj razini, što u konačnici olakšava brže uključivanje Sveučilišta Sjever u europske obrazovne projekte. Važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.“- naglašava prorektorica Sveučilišta Sjever  za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Anica Hunjet.

Djelatnice Sveučilišta Sjever boravile na Sveučilištu u Aveiru u Portugalu

U okviru Erasmus+ mobilnosti u svrhu osposobljavanja nenastavnog osoblja, Monika Habek, mag. oec. Rukovoditeljica Odjela za studije SC Koprivnica, Nevena Ladić, univ. spec. oec., Rukovoditeljica Odjela za studije SC Varaždin te Ines Ožvald, mag. rel. publ. Tajnica u Odjelu rektorata boravile su na International Staff Weeku Sveučilišta u Aveiru u Portugalu u razdoblju od 22. do 26. svibnja 2023. godine.

Osnovni ciljevi naše prijave na Erasmus + natječaj bili su stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture, promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova te stjecanje novih znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećim radnim mjestima.

Zahvaljujući brzoj realizaciji zaposlenica iz Odjela za znanost, umjetnički rad i međunarodnu suradnju stiglo je pozivno pismo te plan i program našeg boravka na Sveučilištu u Aveiru.

Prvi dan imale smo uvodni sastanak te organiziranu radionicu učenja portugalskog jezika uz razgledavanje kampusa. Ostale dane smo uz tradicionalnu vožnju Moliceiro brodom, posjetu kreativnom znanstvenom parku te Santa Joana muzeju imali organizirane prezentacije sveučilišta iz Europe, ali i šire (BiH, Poljska, Turska, Alžir, Indija) koji su sudjelovali na International Staff Weeku. Također, nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Aveiru održali su prezentacije i kreativne radionice.  Sveučilište u Aveiru osnovano je 1973. godine te danas broji preko 13600 studenata prijediplomskih studija te 3800 studenata poslijediplomskih studija. Danas je ono priznato kao jedno od inovativnijih sveučilišta u Portugalu po kvaliteti svoje nastave i istraživanja te po suradnji s regionalnim i nacionalnim poduzećima.

Drago nam je što sam imale priliku realizirati ovo Erasmus + iskustvo te bi ga sigurno ponovile. Ovim putem se zahvaljujemo prorektorici za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Anici Hunjet koja nam je omogućila da realiziramo Erasmus+ iskustvo te gospođi Pauli Xavier iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Aveiru koja je organizirala naš cjelokupan boravak.

Erasmus+ dolazna mobilnost doc. dr. sc. Quoca Bao Phama sa University of Silesia in Katowice iz Poljske

U okviru programa Erasmus+, doc. dr. sc. Quoc Bao Pham sa University of Silesia in Katowice, Institute of Earth Sciences, iz Poljske, posjetio je Odjel za graditeljstvo na Sveučilištu Sjever . U periodu od 02. do 05. svibnja 2023., izv. prof. dr. sc. Bojan Đurin s Odjela za graditeljstvo bio je domaćin dolazne mobilnosti te je održan radni sastanak s prorektoricom za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Anicom Hunjet te predstavnicima Odjela za graditeljstvo, i to pročelnikom Odjela za graditeljstvo, prof. dr. sc. Božom Soldom, pročelnikom Odsjeka doc. dr. sc. Željkom Kosom, koordinatorom za međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Aleksejem Aniskinom, kao i sa drugim djelatnicima Sveučilišta Sjever.

Pojedinačna suradnja sa docentom Bao Phamom već je uspostavljena uz pomoć izv. prof. dr. sc. Bojana Đurinoa, što je rezultiralo sa tri znanstvena rada u znanstvenoj bazi WoS, uz dogovore za daljnje mobilnosti putem Erasmus+ projekata. Također, uspostavljene su i inicijalne suradnje sa sveučilištima u Vijetnamu, s obzirom na zemlju porijekla docenta Bao Phama.

Suradnja će se dalje nastaviti u sklopu koautorstva na znanstvenim radovima, zajedničkog sudjelovanja na znanstvenim konferencijama uz uključenje suradnika iz Poljske i Vijetnama, pisanju i prijavama znanstvenim projekata te odlaznom i dolaznom mobilnošću u sklopu programa Erasmus+, kao i ostalim projektima.

Galerija
Rezultati pretrage
page 1/14