Prikaz objava
str. 1/8

Uspostavljena suradnja Odjela za graditeljstvo Sveučilišta Sjever i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Docent Odjela za graditeljstvo Sveučilišta Sjever, doc.dr.sc. Aleksej Aniskin tijekom svog službenog puta u Bosni i Hercegovini, krajem listopada 2019 g. održao je sastanak sa doc. dr.sc. Adisom Skejićem s Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u svrhu mogućnosti suradnje u znanosti i obrazovanju, razmjene iskustva u terenskim i laboratorijskim geotehničkim ispitivanjima i mogućnosti prijave Erasmus+ projekta mobilnosti (ne)nastavnog osoblja.

Sveučilište Sjever i Univerzitet u Sarajevu već su ranije uspostavili međunarodnu suradnju uspješnom prijavom Erasmus+ projekta KA107 (Odjel za komunikologiju UNIN i Fakultet političkih nauka UUS). Osim navedenog, doc.dr.sc. Aniskin surađuje s kolegicom izv.prof. dr.sc. Naidom Ademović putem međunarodnog projekta br "CIII-HR-1302-02-1920" pod nazivom "Research and Education of Environmental Risks" u mreži CEEPUS (www.ceepus.info), te je ustanovljen zajednički interes u području Mostova i Potresnog inženjerstva. U planu je i zajednički znanstveni rad te prijava Erasmus+ KA107 projekta mobilnosti kao nastavka suradnje.

Putem novog projekta planira se daljnja razmjena iskustva u nastavi i znanosti te realizacija zajedničkih znanstvenih projekata.

Galerija

Na Odjelu za graditeljstvo boravili predstavnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta Sv. Ćirila i Metodija, Skopje, Makedonija

Na Sveučilištu Sjever, u srijedu 27. studenog 2019. godine u sklopu posjete Odjelu za graditeljstvo boravili su stručni suradnici s Građevinskog fakulteta Sveučilišta Sv. Ćirila i Metodija u Skopju (http://gf.ukim.edu.mk/en/) iz Sjeverne Makedonije. Sastanak sa predstavnicima gostujućeg Građevinskog fakulteta; Aleksandrom Nikolovskom, Ivanom Todoroskiem i Aceom Trajanovskim održali su pročelnik prof.dr.sc Božo Soldo, doc.dr.sc. Aleksej Aniskin, Damir Štuhec. Osim održanog sastanka prisutnima je predstavljen studij graditeljstva te laboratoriji Odjela za graditeljstvo.

Galerija

Projekt Take a brake! (zakOČI) - studijsko putovanje u Švicarsku

U sklopu projekta Take a brake! (zakOČI), na studijskom putovanju u Švicarsku, sudjelovali su studentice i studenti diplomskog studija Održive mobilnosti i logistike Sveučilišta Sjever. Cilj putovanja bio je učeći iz švicarskih iskustava i najboljih praksi, okupiti sve sudionike u prometu, donositelje odluka, stručnjake, studente, policiju, odgojitelje, širu zajednicu i – djecu, kako bi zajedno promišljali i razvijali sigurna prometna rješenja.

Galerija

Potpora za Europske projekte suradnje - poziv na dostavu prijedloga

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) raspisala je Poziv na dostavu prijedloga kojima će se putem Programa Kreativna Europa podržati Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini.

Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora, osobito umjetnika; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.

Odjel Održive mobilnosti i logistike na konferenciji ENTRENOVA u Rovinju

Predstavnici odjela Održive mobilnosti i logistike Sveučilišta Sjever sudjelovali su na konferenciji ENTRENOVA (ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference) koja je održana u Rovinju od 12. do 14. rujna 2019. godine. Predstavnici Sveučilišta Sjever prezentirali su dva znanstvena rada:

Autori univ. spec. oec. Ivana Martinčević, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach i doc. dr. sc Igor Klopotan predstavili su rad pod nazivom „Perceptions of a Glass Ceiling at Top Management Positions in Croatian Organizations“. Drugi rad pod nazivom „Analysis of e-learning systems within a virtual learning environment“ predstavili su autori izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak, mag. ing. traff. Maja Mutavdžija i mag. ing. traff. Matija Kovačić.

Konferencija ENTRENOVA okuplja međunarodne multidisciplinarne stručnjake iz područja ekonomije, menadžmenta, organizacije i marketinga kao i ostalih područja vezanih uz digitalizaciju poslovanja kao i primjene digitalnih tehnologija u suvremenom poslovanju. Konferencija svake godine okuplja više od 150 autora iz brojnih europskih zemalja, a radovi predstavljeni na konferenciji uvršteni su u međunarodno poznate baze znanstvenih radova WOS i SCOPUS.

Prijava na program ASEM DUO na Tajlandu

U sklopu suradnje EU i Azije provodi se program ASEM DUO u sklopu kojega surađuju visoka učilišta iz 50-ak europskih i azijskih država.

Države koje sufinanciraju program imaju pravo na svoj podprogram – primjerice aktualni poziv za Tajland kojega sufinancira Ministarstvo visokoga obrazovanja, znanosti i inovacija Tajlanda.

Namijenjen je mobilnosti studenata preddiplomskih i diplomskih studija na način da u razmjeni sudjeluje PAR studenata (jedan student upisan na visoko učilište u EU i jedan student upisan na visoko učilište u Tajlandu), pri čemu studenti ne trebaju biti upisani na srodni studijski program.

Svrha razmjene može biti razdoblje studija (jedan semestar) ili istraživanje vezano uz završni rad.

Studenti će biti oslobođeni plaćanja školarine, a trajanje razmjene je najviše 4 mjeseca. Razmjena treba završiti do rujna 2020.

Studenti dobivaju stipendiju u mjesečnom iznosu od 800 EUR. Studentima sredstva izravno isplaćuje tajlandska strana.

Prijavu podnosi tajlandsko visoko učilište do 4.10.2019. na adresu Ministarstva visokoga obrazovanja, znanosti i inovacija Tajlanda.

U privitku se nalazi prijavni obrazac i upute.

Dodatne upite je potrebno uputiti gđi Jittree Klumpong jittree_jk@hotmail.com (Tel: +66- 2610-5424 / Fax: +66- 2354-5570).

Rok za prijavu je 4.10.2019.

Prilozi

CEEPUS mobilnost izv. prof. dr. sc. Anice Hunjet

Dr. sc. Anica Hunjet, izvanredna profesorica- prorektorica za znansveno-umjetnički rad I međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever u sklopu programa mobilnosti CEEPUS u akademskoj godini 2018./2019. tijekom mjeseca svibnja 2019. godine boravila je u Austriji na University of Applied Sciences Burgenland.

Galerija
Rezultati pretrage
page 1/8