Prikaz objava
str. 1/5

Svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Sveučilištu Sjever u sklopu Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u petak, 12. listopada 2018. godine održala se svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“

Galerija

Održana ljetna škola u Varaždinu u suradnji sa Sveučilištem Pečuh

Nakon održane ljetne škole u Pečuhu na Tehničkom i informacijskom fakultetu na Sveučilištu Pečuh, Sveučilište Sjever je bilo domaćin ljetne škole u Varaždinu koja se održavala od 24. do 28. rujna 2018. godine. Na ljetnoj školi sudjelovalo je 23 studenata sa Sveučilišta Sjever i Sveučilišta Pečuh, kao i njihovi profesori. U projektu su aktivno sudjelovali Odjel graditeljstva, Odjel strojarstva i Odjel elektrotehnike. Ljetna škola provodi se prema novo kreiranom kurikulumu koji obuhvaća teorijsko i praktično učenje o metodama obnove i projektiranja Nearly Zero Energy  Buildings. Studenti su imali priliku posjetiti strojarnicu novoizgrađenog Studentskog doma u Varaždinu, kao i strojarnicu Gradskih bazena Varaždin.

Odobren projekt "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever"

Sveučilištu Sjever odobreno je financiranje projekta "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever" u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja, u ukupnoj vrijednosti 1.244.153,28 kn bespovratnih sredstava. Partneri na projektu su Strojarski fakultet Slavonski Brod i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.

Novi EU projekti Sveučilišta Sjever

Sveučilište Sjever je od rujna tekuće godine bogatije za dva nova europska projekta. Uz postojeći ranije dobiveni projekt Jean Monnet Network, pod nazivom The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance, Sveučilište Sjever od ove godine sudjeluje kao partner u projektu Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night, u kojem iz Hrvatske, uz Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, sudjeluje ukupno 18 partnera, iz devet hrvatskih gradova. Primarni cilj projekta Europska noć istraživača, koji je dio Maria Sklodowska-Curie Akcije i time dio Obzora 2020, popularizacija je znanosti, kroz raznorodne aktivnosti: https://mzo.hr/hr/europska-noc-istrazivaca-u-pet-hrvatskih-gradova.

Poziv za sudjelovanje na izložbi grafičkih radova na temu 'Caused Effect'

PDP konferencija kreativnih medija raspisala je Poziv za sudjelovanje na izložbi grafičkih radova na temu 'Caused Effect'. Izložba pod nazivom 'Supernovae' bit će postavljena u okviru desetog izdanja PDP konferencije, od 11. do 14. listopada 2018. godine, u Novom Sadu, Srbija.

'Incident' kao tema ovogodišnje konferencije kreativnih medija ima za cilj pokazati da uspjeh ne dolazi niti brzo niti lako, ali da je pokušaj da se do njega dođe sam po sebi vrijedan i kao iskustvo i kao aktivnost koja do njega dovodi.

Poziv za sudjelovanje u međunarodnom natječaju za izložbu na temu 'Caused Effect' upućen je dizajnerima, ilustratorima i drugim vizualnim umjetnicima. Posebno su dobro došli mladi i studenti svih nivoa studija (Bsc., Msc., PhD.).

Rok za prijavu je 15. rujan 2018.

Detalji u nastavku: https://docs.google.com/document/d/1E48VcySr_9dxfnbdEQ5NTXrtRvRVvneupaJpaa60TGQ/edit

Studenti Sveučilišta Sjever – suradnici na Googleovom projektu

Hrvatski medijski startup "Kanal.hr" koji omogućuje pokretanje digitalnog medija naselja u nekoliko klikova, pokrenut je u suradnji s Odjelom za novinarstvo na Sveučilištu Sjever u Koprivnici, a fond za razvoj projekta omogućio je Google Digital News Initiative.

Studenti na Odjelu za novinarstvo na Sveučilištu Sjever prepoznali su i podržali ideju Tomislava Šimpovića, dugogodišnjeg medijskog djelatnika o pokretanju medijskog startupa Kanal.hr i prijavljivanju na Googleov natječaj. Nakon što je projektu i odobreno financiranje, studenti novinarstva u Koprivnici pozvani su da sudjeluju u svim fazama njegove realizacije. U prosincu prošle godine odobrena su sredstva za financiranje i razvoj prvog tehničkog rješenja i njegovo testiranje, a već u veljači 2018. godine pokrenut je projekt. Razvojna faza još uvijek je u tijeku i trenutno se radi na završnim detaljima, a plan je pokretanje za hrvatsko tržište u rujnu ove godine. Nakon testiranja na hrvatskom tržištu, za koje se infrastruktura daje bez naknade isključivo s ciljem pokretanja lokalnoga informiranja, projekt će se proširiti i na globalno tržište i postat će komercijalan.

Galerija

Na Sveučilištu Sjever održana radionica u sklopu prekograničnog projekta „ISD Uni“

Prepoznatljivost Sveučilišta Sjever gradi se na aktivnom sudjelovanju u međunarodnim projektima

 U Sveučilišnom centru Varaždin u srijedu, 4. srpnja održana je radionica u sklopu projekta „Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR Border Zone“, akronima „ISD Uni“. Opći cilj projekta zajednički je razvoj i isporuka ISD pilot tečaja za povećanje obrazovne ponude predmetnih lokalnih visokoškolskih ustanova i jačanje njihovih kompetencija/centara znanja. Sveučilište Sjever u ovom je projektu partner, kao i Županija Baranya (HU) dok je voditelj projekta Sveučilište u Pečuhu.

Rezultati pretrage
page 1/5