Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara gostovao na Sveučilištu Sjever

U sklopu održavanja 5. Psihošpancira, u petak 14. veljače 2020. godine predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić, mag.med. techn. bio je u svom prvom službenom posjetu Odjelu za sestrinstvo.

Razgledao je prostore i opremu Sveučilišta, kabinete za zdravstvenu njegu i fizioterapiju.   Uvjete studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva  Sveučilišta Sjever predstavila pritom mu je predstavila pročelnica Odjela za sestrinstvo doc.dr.sc. Marijana Neuberg.

U sklopu svog posjeta održao je i predavanje na temu  "Profesionalni identitet medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj" te sudjelovao u javnoj tribini na temu utjecaja medija na profesionalni identitet pomagačkih profesija.

Galerija