Prijavite se za rješavanje poslovnih slučajeva u sklopu Case Study Competition

Pozivaju se studenti da se prijave u timovima u 7 različitih poslovnih slučajeva, ovisno o svojim afinitetima - Marketing, Event management,  Financije, Tehničke znanosti, Ljudski potencijali, Društveno odgovorno poslovanje te Trend budućnosti na natjecanje "Case Study Competition".

Navedeno natjecanje u rješavanju poslovnih slučajeva odvija se na način da poduzeća predlažu temu, a studenti rješavaju prave poslovne slučajeve smišljajući kreativna i inovativna rješenja. Vodeće je regionalno natjecanje ovakvog tipa i održava se već 15. godinu zaredom te okuplja stotine proaktivnih studenata sa različitih fakulteta. Svako poduzeće zadaje jedan poslovni slučaj koji je primjer izazova s kojim se poduzeće susrelo ili predviđa da će se susresti, a rješavaju ga timovi od 2 do 4 člana.
Natjecateljskom timu na raspolaganju je mentor iz poduzeća koji je upoznat sa slučajem te stručan u području iz kojeg je poslovni slučaj. Poduzeća nagrađuju najbolja rješenja s novčanim te dodatnim nagradama u obliku praksi i pripravništva.

Prijave će biti otvorene od 5.  do 17. ožujka 2019. godine na stranicama eStudent

Kontakt informacije:

Ana Samac, voditeljica projekta: ana.samac@estudent.hr

Galerija
Prilozi

Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće

Rezultati kolokvija K1

Prilozi

Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće

Obavještavaju se studenti/ice da će se kolokvij K1 održati u četvrtak, 14.02.2019. u predavaonici UNIN2-101 u 16:00. Dopušteno je korištenje gradiva s predavanja, NISU DOPUŠTENE vlastite bilješke.

Suvremene proizvodne tehnologije

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz navedenog kolegija za rok 04.02.2019 da će se ispit održati 12.02.2019.

Rok prijava i odjava u studomatu neće se mijenjati.

Stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih i stručnih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2018./2019.

Obavještavaju se studenti da je raspisan natječaj za dodjelu stipendija- potpora redovitim studentima preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija te diplomskih studija Sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2018./2019. kako slijedi u nastavku.

Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Naziv projekta:

Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

Partneri na projektu:

 • Strojarski fakultet Slavonski Brod
 • Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt intenzivno će se raditi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini. U sklopu projekta predviđen je i prijevod šest kolegija diplomskog studija strojarstva što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati.

Ovaj projekt predstavlja alat i mogućnost za stvaranje boljih i nužnih uvjeta za povećanje mobilnosti na svim razinama. Ti uvjeti doprinijeti će porastu kvalitete studija kroz njegovu internacionalizaciju, a time posredno i cijelom gospodarstvu regije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku
 • Uređenje infrastrukture za mobilnost
 • Poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika
 • Povećanje kvalitete nastave na diplomskom studiju strojarstva
 • Izrada portala za praćenje nastave i informacija za studente i nastavnike na dolaznoj mobilnosti
 • Prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i zemljama regije
 • Promocija internacionalne mobilnosti UniN u inozemstvu (na specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu)
 • Ostvarivanje kontakata sa inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetom studentskom i nastavnom mobilnosti

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

1.244.153,28

Razdoblje provedbe projekta:

 • 10/2018 – 10/2020 (24 mjeseca)

Kontakt osobe za više informacija:

Sanja Šolić

Br. telefona: +385 42 493 375

Br. telefaksa: +385 42 493 333

E-mail: ssolic@unin.hr

Posredničko tijelo 1:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38,10000 Zagreb

https://mzo.hr/

visokoobrazovanje@mzo.hr

Posredničko tijelo 2:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb

http://www.asoo.hr/

ured@asoo.hr

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Gostujuće predavanje doc.dr.sc. Marjetka Conradi

Sveučilišni centar Varaždin

U okviru kolegija "Novi inženjerski materijali" diplomskog studija strojarstva, u četvrtak, 6. prosinca 2018.,  doc.dr.sc. Marjetka Conradi s Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenija održat će gostujuće predavanje pod naslovom "Novi kompozitni materijali s polimernom matricom i njihova inženjerska primjena".

Predavanje će se održati u prostoriji UNIN2-102 u 16 sati.