Rezultati izvanrednih izbora za 5. saziv Studentskog zbora Sveučilišta

Poštovani i dragi studenti/ice!

Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), rektor je donio odluku o raspisivanju izvanrednih izbora za 5. saziv Studentskog zbora Sveučilišta Sjever. Na izvanrednim studentskim izborima biraju se samo predstavnici pojedinih studija u svrhu popunjavanja upražnjenih mjesta studentskih predstavnika 5. saziva. Popis studija i broj studentskih predstavnika koji se biraju na ovim izvanrednim izborima nalazi se u prilogu Odluke o raspisivanju izvanrednih izbora.

Način izbora na izvanrednim izborima podrazumijeva da se sa svakog pojedinog prijediplomskog studija biraju najviše dva predstavnika (i njihova dva zamjenika), dok studenti diplomskih i poslijediplomskih studija  biraju najviše jednog predstavnika (i jednog zamjenika),  koji će uči u trenutni saziv Skupštine Studentskog zbora.

Izabranim studentskim predstavnicima na ovim izvanrednim izborima mandat traje do isteka mandata trenutnom sazivu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Sjever.

Želimo potaknuti sve studente/ice Sveučilišta Sjever da se aktivno uključe u Studentske izbore, na način da se ili nominirate za predstavnike studenata svog studija u Studentskom zboru Sveučilišta Sjever ili podržite buduće predstavnike/ice u njihovoj kandidaturi.

Studenti/ice koji se žele kandidirati na studenskim izborima trebaju preuzeti kandidacijsku listu u prilogu ili u referadama Sveučilišnih centara, na njima popuniti podatke za sebe i svog zamjenika, te prikupiti na kandidacijskoj listi minimalno 1% potpisa studenata svog studija koji podupiru njihovu kandidaturu, te potom ispunjenu listu dostaviti pripadajućoj studentskoj referadi najkasnije do 2. lipnja 2023. godine. Prema Zakonu o studentskom zboru, za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student/ica koji u posljednje dvije godine studija nije stekao minimalno 60 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu studija.

Ispunjene kandidacijske liste bit će upućene imenovanom Izbornom povjerenstvu.

Izvanredni izbori 5. saziva Studentskog zbora Sveučilišta Sjever će se održati u srijedu, 7. lipnja 2023. godine od 8.00 do 20.00 sati u SC Varaždin i u SC Koprivnici, uključujući i izdvojenu lokaciju Đurđevac.

Prilozi