Opće informacije

o_studiju_

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Mediji i komunikacija

Nastavni sadržaj i kompetencije

Doktorski interdisciplinarni studij koji se usmjerava sinergijskom razvijanju različitih grupa kompetencija koje će doktorandima osigurati sposobnosti istraživanja, osmišljanja i kreiranja novih modela u području komunikacije i medija. Kandidati će postati doktori informacijsko-komunikacijskih znanosti osposobljeni za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata te razvoj novih metodoloških postupaka u znanstvenim granama informacijskih znanosti. Cilj je formiranje znanstvenika osposobljenih za dubinsko osmišljanje procesa vezanih uz suvremene komunikološke trendove u eri medijske konvergencije koja tradicionalnim humanističkim i društvenim vrijednostima doznačuje nove oblike, nova mjesta i nove funkcije.

Mogućnosti razvoja karijere

Po završetku studija doktorandi će se moći zapošljavati u znanstveno-nastavnim i znanstvenim institucijama, primjerice sveučilištima, institutima, visokim školama; u medijima (televizija, radio, tisak, internetski nakladnici); u sektorima koji se bave javnim komuniciranjem (odnosi s javnošću, politička komunikacija, marketing), u različitim javnim institucijama (državna tijela, ministarstva, zavodi, upravne organizacije, agencije, područna i lokalna samouprava), u privatnim poduzećima poslovnog sektora (privatne kompanije, međunarodne tvrtke, različite agencije), u ustanovama djelatnosti u kulturi (muzeji, kazališta, festivali) te u javnom i političkom djelovanju (političke stranke, građanske inicijative, udruge i organizacije).

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: doktor/doktorica iz područja društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijske znanosti
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: dr. sc.
NAČIN IZVEDBE: izvanredni studij

Privitci