Opće informacije

Studij-Pixabay

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Mediji i komunikacija

Općenito o studiju

Istraživanja u području medija i komunikacije, potpomognuta napretkom informacijskih tehnologija, razvijaju se iznimnom brzinom kako u teorijskom, tako i u metodološkom smislu. Ove promijene izravno utječu ne samo na inovacije koje zahvaćaju znanstveno-istraživački kontekst, nego potenciraju različitost društvenih i kulturnih procesa na globalnoj razini. Doktorski studij utemeljen na suvremenim tijekovima u promišljanju informacijsko-komunikacijskih znanosti usmjeren je prema obrazovanju istraživača na način da ispunjavaju zahtjeve tržišta rada te pridonose stvaranju novih i relevantnih znanja koje će moći primjenjivati u profesionalnom okruženju.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija situiran je u informacijsko-komunikacijsko polje društvenih znanosti s naglašenom interdisciplinarnom komponentom koja se s jedne strane proteže prema humanističkim znanostima, a s druge prema tehničkim znanostima i umjetničkim područjima.

Ustroj programa doktorskog studija

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija usmjeren je unapređivanju znanja kroz izvorno istraživanje, mentorskom radu s doktorandima, a osobiti naglasak usmjeren je na transformaciju kandidata u aktivnu, kritičnu masu. Faza podučavanja i istraživačka faza odvijaju se paralelno, što znači da je istraživanje zastupljeno od samog početka studiranja.

Studij je organiziran u četiri modula unutar kojih su doktorandima ponuđeni obavezni i izborni elementi pa je osobiti naglasak na samostalnom kreiranju studija i osobnom planu razvoja kandidata.

 

Moduli:

·       Metodologija – predmeti iz opće metodologije istraživanja, znanstvenih metoda u području medija i komunikacije, istraživačkih postupaka u području medija i komunikacije, statističkih obrada podataka, itd.

·       Teorija – predmeti teorije područja medija i komunikacije, opći predmeti teorije informacija i komunikacije, teorijski predmeti koji se granaju prema odnosima s javnošću, nakladništvu i kognitivnim aspektima komunikacije

·       Istraživanje – istraživački predmeti/seminari koji su usklađeni sa Znanstveno-istraživačkom strategijom doktorskog studija. Predmeti ovog modula s jedne strane funkcioniraju kao nadogradnja predmetima iz modula teorija, a s druge strane se granaju prema radionicama transfernih vještina u modulu znanstveni kolokvij.

·       Znanstveni kolokvij – organiziran u vidu gostujućih predavanja, doktorskih konferencija i diskusijskih grupa (journal club) čime se unaprjeđuje razvoj znanstvenog potencijala doktoranda te se utječe na povećanje komunikacijskih, ali i poslovnih vještina iz područja medija, komunikacije i nakladništva. Ovim modulom ističe se važnost usvajanja i dodatnog usavršavanja transfernih vještina pa se sukladno tome organiziraju i specijalizirane radionice.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: doktor/doktorica iz područja društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijske znanosti
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: dr. sc.
NAČIN IZVEDBE: izvanredni studij