Otvoreni natječaji za upise na poslijediplomske međunarodne (združene) doktorske sveučilišne studije Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment i Obrazovne i komunikacijske znanosti

Međunarodni združeni doktorski studij otvara sve granice – bilo akademske ili one osobne Stekni međunarodno priznati doktorat!

Međunarodni združeni doktorski programi smatraju se najvažnijim generatorom internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja; imaju ogromnu ulogu u poticanju međusveučilišne suradnje zasnovane na razvijanju međunarodnih iskustava u istraživanju i mentoriranju; potiču razvoj vještina nužnih za transfer novih znanja među partnerima u združenom studiju. Sveučilište Sjever u tu je svrhu osnovalo čak dva združena doktorska studijska programa i to združeni poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te združeni interdisciplinarni poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Obrazovne i komunikacijske znanosti s više inozemnih institucija (sa sveučilištima diljem Europe).

,Svrha združenog doktorskog studija je stjecanje međunarodno priznatog doktorata iz međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta, a važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.

Međunarodna suradnja obrazovnih, akademskih i znanstvenih ustanova izuzetno je važna jer između ostalog podrazumijeva i razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama, provedbu zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata te organizaciju međunarodnih konferencija i seminara.

„Internacionalizacija je jedan od bitnijih segmenata visokog obrazovanja te su znanstvenici oduvijek bili pozvani prelaziti granice – lokalne, društvene, političke. Odlaskom na mobilnost upoznaje se kultura, tradicija i jezik druge zemlje te se uspostavlja nezaobilazno važna suradnja na međunarodnoj razini. Internacionalizacija i sve internacionalne aktivnosti od osobite su važni, posebno mladima u Hrvatskoj koji se moraju osposobiti za ravnopravno nošenje s vršnjacima iz drugih zemalja u uvjetima snažne međunarodne konkurencije. U današnjem razdoblju globalizacije i regionalnog objedinjavanja europskog prostora, kulturni i umjetnički sektor treba biti povezan s gospodarstvom i turizmom, pomažući općem razvoju i doprinoseći zapošljavanju uključujući financijski aspekt“, ističe prof. dr. sc. Anica Hunjet, prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju

Prijave na združene doktorske studije zaprimaju se do 30. rujna 2022. godine

Zbog specifičnosti samog studija način i uvjete prijave na studij možete provjeriti kod pročelnice Odsjeka prof. dr. sc. Anice Hunjet - ahunjet@unin.hr ili Univ.-Prof.in Dr.in Dr.in h. c. Ireni Zavrl, Ph.D., Studiengangsleiterin Department Wirtschaft Programme Director, Head of Academic Committee Joint PhD, Irena.Zavrl@fh-burgenland.at. Intervjui sa budućim studentima će se provoditi na Sveučilištu za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt u Austriji sredinom listopada, a prva predavanja započet će krajem studenoga u Austriji.

Međunarodni združeni doktorski studij primjeren je kandidatima na kvalificiranim profesionalnim pozicijama, osobito onima s iskustvom i znanjem u poslovnom upravljanju, ili u ekonomiji, a koji žele ostvariti doktorat u naprednom primijenjenom istraživanju. Program Međunarodnog združenog doktorskog studija otvoren je za kandidate koji imaju diplomu ili magisterij ili ekvivalentan stupanj izdan od strane službeno akreditiranog sveučilišta ili institucije visokog obrazovanja (npr.: Sveučilište primijenjenih znanosti (University of Applied Sciences)), koji predaju cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, uključujući pismo namjere i motivacijsko pismo, istraživačku orijentaciju, te planirano polje istraživanja, imaju najmanje 2 godine iskustva u struci te posjeduju razinu znanja engleskog jezika minimalno C1-razine.

https://www.fh-burgenland.at/en/studies/doctorate-programmes/phd-programme-in-international-economic-relations-and-management/

https://www.fh-burgenland.at/en/studies/doctorate-programmes/doctoral-programme-in-educational-communication-sciences/

Način izvođenja nastave prilagođen je kontekstu studija i potrebama studenata

Nastava se u prvoj godini studija izvodi jednom mjesečno u sklopu prostora Sveučilišta za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt u Austriji (Fachhochschule Burgenland GmbH) koja organizira i vodi konzorcij suradnje navedenih sveučilišta, dok se obveze druge i treće godine studija organiziraju u sklopu matične ustanove, u suradnji i dogovoru s predavačima s matične ustanove.

*Iskustva i dojmovi sadašnjih i bivših polaznika združenog međunarodnog doktorskog studija

Kristina Maršić, polaznica ovog doktorskog studija iznosi svoja iskustava:

„Doktorski studij, Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, svojim nastavnim planom i programom omogućuje svim polaznicima stjecanje mnogo teorijski, znanstveni i praktičkih ishoda. Nastava je odlično organizirana i polaznici uz ovaj studij mogu prilagoditi svoje druge obveze. Veliku vrijednost daju i sami profesori koji dolaze s različitih međunarodnih visokoobrazovnih institucija i samim time polaznici dobivaju puno dobrih primjera i vrijednih znanja iz različitih socijalnih i radnih sredina. Razvoj u znanstvenom istraživačkom dijelu također smatram iznimno velikim doprinosom ovog studija.“

Dr.sc. Vesna Sesar je nedavno uspješno završila studij i obranila doktorsku disertaciju pod naslovom  “The Influence of Continuous Improvement System on Company's Business Performance in Croatian Companies with Certified Management System“ vođena mentorstvom prof. dr. sc. Anice Hunjet. „Međunarodni doktorski studij jedinstveni je međunarodni program koji pruža doktorandima primjenu akademskih znanja i metoda u rješavanju stvarnih problema iz prakse uz kvalitetno vodstvo kroz mentorstva. Kao snagu ovog programa istaknula bih upravo međunarodni portfolio znanja koji čine profesori iz više zemalja EU i BIH, te mreža međunarodnih studenta iz različitih struka. Posebno me oduševila kvaliteta organizacije programa te brzo rješavanje studentskih pitanja i nedoumica od strane profesora i samog fakulteta. Kao veliku prednost istaknula bih što se nastava održava na engleskom jeziku. Program bih preporučila svima koji žele spojiti praksu i znanost te steći novo međunarodno iskustvo, izgraditi mrežu poznanstava i dugoročno raditi na svojem profesionalnom i privatnom razvoju“, istaknula nam je dr.sc. Sesar.

Sveučilište Sjever pruža kvalitetno obrazovanje studentima na svim razinama- od preddiplomske do doktorske, osuvremenjivanje nastave u skladu s modernim trendovima, omogućavanje postupnog savladavanja nastavnih sadržaja kontinuiranim radom tijekom semestra, transparentne metode vrednovanja rada studenata i ispitivanja, intenziviranje suradnje s gospodarskim subjektima, razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama regije, razvoj znanstveno-istraživačkog rada, poticanje na razmjenu i mobilnost studenata, održavanje veze sa završenim studentima na obostranu korist, poticanje društveno odgovornih aktivnosti, njegovanje i poticanje dobrih međuljudskih odnosa.