Do kraja rujna traju prijave za združene međunarodne doktorske studije Sveučilišta Sjever na engleskom jeziku

Združeni međunarodni doktorski studiji Sveučilišta Sjever na engleskom jeziku generator internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja - prijave novih kandidata do kraja rujna

Vertikala obrazovanja od prijediplomskih, preko diplomskih i specijalističkih na Sveučilištu Sjever nastavlja se i do doktorskih, odnosno poslijediplomskih studija. Uz samostalni doktorski studij 'Mediji i komunikacija', Sveučilište Sjever provodi i dva međunarodna združena studija 'Obrazovne i komunikacijske znanosti' i 'Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment', a novi budući doktori znanosti zainteresirani za ove studije trebaju se prijaviti do kraja rujna 2023. godine. „Združeni studijski programi omogućuju studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovnim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa. Putem njih jača se konkurentnost i vidljivost nacionalnih granica, a mobilnost studenata pridonosi širenju njihovih kulturnih obzora i uspostavljanju mreže za buduću suradnju; jača se kvaliteta, kompetitivnost i vidljivost na međunarodnoj razini, što u konačnici olakšava brže uključivanje Sveučilišta Sjever u europske obrazovne projekte. Važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.“- naglašava prorektorica Sveučilišta Sjever  za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Anica Hunjet.

Međunarodni združeni prekogranični doktorski program 'Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment' zajednički provode Sveučilište Sjever te srodne institucije iz Pule, Bratislave, Soprona, Praga i Mostara u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Sveučilištem za primijenjenu znanost, Burgenland, Eisenstadt, Austrija, dok su partneri Sjevera u doktorskom studiju 'Obrazovne i komunikacijske znanosti' sveučilišta iz Ljubljane i Mostara, te međunarodno Burch sveučilište i sveučilište iz  Eisenstadta.
Studiranje na engleskom jeziku u Austriji i Hrvatskoj
Prva se godina studija odvija u Eisenstadtu, a nastavu na engleskom jeziku izvode profesori s partnerskih sveučilišta. Druga i treća godina održava se na mentorskom sveučilištu, a studenti imaju zaduženja u dogovoru s mentorom, dok se konzultacije obavljaju uživo ili online,  a sve s ciljem suradnje i razmjene mišljenja vezanih uz provedbu istraživanja  za pisanje doktorske disertacije  i radova doktoranda i mentora.  Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine, odnosno šest semestara, što uključuje predaju i obranu doktorske disertacije, kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova. Tijekom svih šest semestara doktorskog studija studenti/ice sudjeluju i u drugim aktivnostima koje nisu izravno vezane s doktorskim studijem, ali su od važnosti i značaja za njihov znanstveno-istraživačko-nastavni razvoj, pa ulaze u cjelokupnost njihove doktorske izobrazbe kao što su izlaganja na kongresima; sudjelovanje na simpozijima, seminarima, radionicama, okruglim stolovima; sudjelovanje na ljetnim školama“, dodaje prorektorica prof. dr. sc. Hunjet.

Nakon što je u lipnju doktorsku disertaciju pod nazivom “Internal Audit in the Age of Blockchain-based Decentralized Autonomous Organizations“ obranio na združenom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment  Miloš Lončarević iz Republike Austrije, a mentor bio prof. dr. sc. Goran Kozina sa Sveučilišta Sjever, posljednjeg dana kolovoza i Tomislav Gluhak u Sveučilišnom centru Varaždin Sveučilišta Sjever obranio je doktorsku disertaciju na temu "Impact of industry 4.0 on business models and supply chain" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Rončevića na združenom međunarodnom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment.

Akademska diploma je međunarodno priznata,  a prijave zainteresiranih budućih doktora znanosti primaju se do kraja rujna. „Međunarodni združeni doktorski programi smatraju se najvažnijim generatorom internacionalizacije europskog obrazovanja i istraživanja; imaju ogromnu ulogu u poticanju međusveučilišne suradnje zasnovane na razvijanju međunarodnih iskustava u istraživanju i mentoriranju i želja nam je da i studenti iz hrvatskog Sjevera i šire upravo na ovim studijima steknu najviše akademsko obrazovanje i daju svoj doprinos razvoju naše domovine, ali i da steknu vrijedne kontakte i iskustva iz inozemstva. Združeni studijski program omogućuje studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovanim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa.“ zaključuje prof. dr. sc. Anica Hunjet, prorektorica Sveučilišta Sjever  za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju.

 

Više informacija na PhD Programme in International Economic Relations and Management - FH Burgenland (fh-burgenland.at)

Doctoral Programme in Educational & Communication Sciences - FH Burgenland (fh-burgenland.at)