Javna nabava Sveučilište Sjever - 2018.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/ 1), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
  • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
  • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
  • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
  • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.
Plan nabave Sveučilišta Sjever za 2018. godinu objavljen u EOJN RH sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

28.12.2018.
14.12.2018.
13.12.2018.
6.12.2018.
3.12.2018.
29.11.2018.
28.11.2018.
22.11.2018.
31.10.2018.
31.10.2018.
29.10.2018.
15.10.2018.
05.10.2018.
02.10.2018.
01.10.2018.
20.09.2018.
13.09.2018.
07.09.2018.
06.09.2018.
04.09.2018.
18.07.2018.
13.07.2018.
09.07.2018.
06.07.2018.
03.07.2018.
02.07.2018.
28.06.2018.
14.06.2018.
06.06.2018.
05.06.2018.
25.05.2018.
23.05.2018.
16.05.2018.
15.05.2018.
11.05.2018.
07.05.2018.
03.05.2018.
17.04.2018.
16.04.2018.
13.04.2018.
10.04.2018.
06.04.2018.
05.04.2018.
06.03.2018.
22.02.2018.

Prilozi