Opće informacije

NOV_web_optimized

Nastavni sadržaj i kompetencije
Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo svojim studentima osigurava poticajno i kreativno okružje tijekom studiranja, suvremen, interdisciplinaran pristup novinarstvu uz primjenu najnovijih znanja i tehnologija kakav se primjenjuje u najboljim medijskim i novinarskim studijima u Europi. Ovaj studij usmjeren je čvrstom povezivanju teorijskoga i praktičnoga segmenta te nudi široki spektar znanja kojim se problematiziraju nove znanstvene spoznaje iz područja povijesti, politike, gospodarstva, psihologije i filozofije medija, komunikologije, lingvistike, semiotike, novih trendova u medijima i tehnologiji, umjetnosti itd. Kolegiji unutar pojedinoga semestra tematski su povezani, a studenti u svakom semestru sukreiraju svoj studij odabirom iz atraktivne ponude izbornih predmeta.

Mogućnosti razvoja karijere
Studenti koji završe Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo moći će obavljati posao profesionalnog novinara i urednika koji je sposoban kreirati, uređivati i plasirati dobro istražene, utemeljene i angažirane diferencirane medijske sadržaje u interesu javnosti te poznavati i koristiti najnovija tehnološka dostignuća primjenjiva u modernom novinarstvu. Imat će interdisciplinaran pristup novinarskome poslu koji će objedinjavati spoznaje iz područja geopolitike, kulture i umjetnosti, gospodarstva, sporta… Stečenim vještinama pisanja i korištenja ICT-a te prosuđivanja i upravljanja bit će osposobljeni za rad u odnosima s javnošću, neprofitnom sektoru, državnoj upravi, korporativnim komunikacijama, kreativnim industrijama, brzorastućem području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i srodnim zanimanjima.

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
Preddiplomski sveučilišni studij iz društvenoga područja, polja informacijsko-komunikacijske znanosti ili politologija
Preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ects bodova

Razlikovni kolegiji:
Hrvatski jezik u medijima (5 ects)
Pisanje vijesti (5 ects)
Uvod u medije (5 ects
Politički pojmovi i ideje (5 ects)
Povijest novinarstva (5 ects)
Novinarska radionica (5 ects)