Opće informacije

NOV_web_optimized

Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo svojim studentima osigurava poticajno i kreativno okružje tijekom studiranja, suvremen, interdisciplinaran pristup novinarstvu uz primjenu najnovijih znanja i tehnologija usporediv s najboljim medijskim i novinarskim studijima u Europi. Usmjeren je čvrstom povezivanju teorijskoga i praktičnoga segmenta te nudi široki spektar znanja kojim se problematiziraju nove znanstvene spoznaje iz područja povijesti, politike, gospodarstva, psihologije i filozofije medija, komunikologije, lingvistike, semiotike, novih trendova u medijima i tehnologiji, umjetnosti itd. Kolegiji unutar pojedinoga semestra tematski su povezani, a studenti u svakom semestru sukreiraju svoj studij odabirom iz atraktivne ponude izbornih predmeta.

Mogućnosti razvoja karijere

Studenti koji završe Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo moći će obavljati posao profesionalnog novinara i urednika koji je sposoban kreirati, uređivati i plasirati dobro istražene, utemeljene i angažirane diferencirane medijske sadržaje u interesu javnosti te poznavati i koristiti najnovija tehnološka dostignuća primjenjiva u modernom novinarstvu. Imat će interdisciplinaran pristup novinarskome poslu koji će objedinjavati spoznaje iz područja geopolitike, kulture i umjetnosti, gospodarstva, sporta… Stečenim vještinama pisanja i korištenja ICT-a te prosuđivanja i upravljanja bit će osposobljeni za rad u odnosima s javnošću, neprofitnom sektoru, državnoj upravi, korporativnim komunikacijama, kreativnim industrijama, brzorastućem području informacijsko-komunikacijskih tehnologija i srodnim zanimanjima.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: magistar/magistra novinarstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: mag. nov.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- preddiplomski sveučilišni studij iz društvenoga područja, polja informacijsko-komunikacijske znanosti ili politologije,
- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI           ECTS
Hrvatski jezik u medijima              5
Pisanje vijesti                                     5
Uvod u medije                                    5
Politički pojmovi i ideje                   5
Povijest novinarstva                        5
Novinarska radionica                       5