Kolegiji

Privitci

Doktorandi individualno definiraju pojedine aktivnosti do ukupnoga zbroja od 180 ECTS bodova.

Modul Metodologija

OBVEZNI PREDMETI ECTS
Metodologija znanstvenog istraživanja 5
IZBORNI PREDMETI ECTS
Sinteza i prezentacija znanstvenih informacija 3
Analitički modeli i simulacije interpersonalnih komunikacijskih protokola 3
Analitički alati za ICT potporu komunikacija i medija 5
Metode istraživanja komunikacije u digitalnom prostoru 5
Metodološki pristupi u istraživanju digitalne inteligencije u području medija i komunikacije 5

Modul Teorija

OBVEZNI PREDMETI ECTS
Informacijski kontekst studija medija i komunikacije 5
Teorija informacija i komunikacije 5
IZBORNI PREDMETI ECTS
Komunikacija i mediji iz perspektive nakladničke djelatnosti 5
Upravljanje odnosima s javnošću 5
Kognitivni aspekti komunikacije 5

Modul Istraživanje

ISTRAžIVAčKI PREDMETI ECTS
Epistemologija informacijskih i komunikacijskih znanosti 5
Komunikacijska kompetencija u kontekstu profesionalizacije 5
Organizacijska komunikacija 5
Semiotika medija 5
Organizacija i upravljanje korporativno-informacijskom sigurnošću 5

Modul Znanstveni kolokvij

AKTIVNOSTI
Diskusijska grupa (journal club)
Radionice transfernih vještina
Doktorska konferencija

Obavezne znanstveno-istraživačke aktivnosti

AKTIVNOSTI
Izrada osobnog plana razvoja
Objavljivanje znanstvenog rada
Rad s mentorom na istraživačkim temama i projektima
Izrada sinopsisa i javna obrana teme doktorskog rada
Izrada i javna obrana doktorske disertacije

Dodatne aktivnosti

AKTIVNOSTI
Boravak na stranom sveučilištu
Sudjelovanje na domaćoj i/ili međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
Sudjelovanje u aktivnostima vezanima uz popularizaciju znanosti