Usavršavanje digitalnih kompetencija nastavnika - poziv na predavanje

Centar za razvoj digitalnih kompetencija i tehnologija e-učenja Sveučilišta Sjever u okviru usavršavanja digitalnih kompetencija nastavnika najavljuje predavanje „Online nastava nisu samo učionička predavanja održana online“.

Predavanje će se održati u petak, 26. veljače u 14 sati putem Google Meet platforme na poveznici meet.google.com/srd-qacb-qbw, a održat će ga dr.sc. Sandra Kučina Softić, M. Sc. in Digital Education, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima, predsjednica European Distance and E-learning Network EDEN.

Cilj predavanja je raspravljati o pojmovima e-učenje, online nastava, mješovito učenje i hitna nastava na daljinu koji se danas često koriste, te kako organizirati nastavu u online okruženju. Naime, pojavom pandemije virusa COVID-19 u ožujku 2020. došlo je do prvog lockdowna i zatvaranja škola i fakulteta. Obrazovne ustanove morale su preko noći pronaći rješenje kako osigurati kontinuitet nastave. Visokoškolske ustanove i nastavnici koji su već koristili digitalne tehnologije i uveli e-učenje u nastavu, lakše su oblikovali nastavu u online okruženju koje im je već bilo poznato. No oni nastavnici koji do tada u svojoj nastavi nisu koristili digitalne tehnologije, našli su se pred velikim izazovom – koje tehnologije i kako koristiti. Suočeni s nemogućnošću održavanja nastave na kampusu, odnosno na tradicionalan način u učionici, izazov je bio kako u vrlo kratkom vremenu prebaciti nastavu u online okruženje  te osigurati završetak akademske godine. No, sada više održavanje predavanja online nije dovoljno, i nastavnici i studenti već imaju određena iskustva. Sada je potrebno fokus staviti na kvalitetu obrazovnog procesa.

Dr.sc. Sandra Kučina Softić je pomoćnica ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca) za obrazovanje i podršku korisnicima. Također je voditeljica Centra za e-učenje Srca. Njezin posao  fokusiran je na praćenje i poticanje implementacije e-učenja na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj te savjetovanje i podršku ustanovama, nastavnicima i studentima u implementaciji novih tehnologija u proces poučavanja i učenja.

Njezino područje interesa je strateško odlučivanje vezano uz sustavnu implementaciju e-učenja, te usavršavanje nastavnika u implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces. Osim toga potiče i bavi se otvorenim obrazovanjem i obrazovanjem na daljinu. Član je projektnih timova u Hrvatskoj i na Europskoj razini,  aktivno sudjeluje i prezentira na međunarodnim konferencijama sa znanstvenim i stručnim radovima te drži pozvana predavanja na visokoškolskim i drugim ustanovama u Hrvatskoj i svijetu. 2018. godine imenovana je predstavnikom Republike Hrvatske u Radnoj skupini za digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje u sklopu „Strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju“ (ET 2020) pri Europskoj komisiji, a iste godine imenovana je i za člana Europske ekspertne skupine za obrazovanje i osposobljavanje pri Europskoj komisiji za pripremu smjernica europskog okvira za obrazovanje i osposobljavanje 2030. 2014. godine stekla je titulu Master of Science in Digital Education na the University of Edinburgh, Velika Britanija, a 2020. doktorirala je u području informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019. godine obnaša funkciju predsjednice međunarodne organizacije European Distance and Learning Network (EDEN).

Predavanju mogu pristupiti zainteresirani nastavnici.