Studenti ocijenili: Ukupna ocjena kvalitete izvođenja online nastave na Sveučilištu Sjever – četvorka!

Više od 35% studenata Sveučilišta Sjever ispunilo anketu o izvođenju nastave na daljinu

Sveučilište Sjever je krajem travnja provelo online anketu za studente preddiplomskih i diplomskih studijskih programa Sveučilišta Sjever s ciljem analize i dobivanja povratnih informacija o izvođenju nastave na daljinu. Naime, sukladno epidemiološkoj situaciji nastava na daljinu na Sveučilištu Sjever izvodi se od 14. ožujka 2020.  godine. Nakon punih šest tjedana izvođenja, studenti su anketirani u svrhu prikupljanja povratnih informacija o izvođenju online nastave. Anketa je bila u potpunosti anonimna, na dobrovoljnoj bazi te se sastojala od 14 pitanja u Google obrascu, od čega tri pitanja opisne prirode.

Nakon početnog generalnog pitanja za sve, studenti su rješavali pitanja za svoj studijski program, obzirom na specifičnost nastavnog sadržaja. Ispunjavanju ankete pristupilo je 1196 studenata, ukupno 35%.
Najveći broj anketiranih su studenti preddiplomskog studija Sestrinstvo, Multimedija, oblikovanje i primjena, te Poslovanje i menadžment. U odnosu na druge visokoškolske obrazovne institucije ova je izlaznost iznimno visoka čime prikupljeni podaci i rezultati dodatno dobivaju na težini i značaju.

 Organizacija nastave – vrijednost online predavanja i vježbi/ seminara

 Jedno od značajnijih pitanja postavljenih na samom početku ankete odnosilo se na procjenu vrijednosti online predavanja (graf niže). Velika je većina studenata ovaj glavni aspekt provođenja online nastave ocijenila srednjom ocjenom od 3,67 dok je ocjena vrijednosti održavanja online vježbi/seminara gotovo identična; 3,63. Mišljenje je većine studenata kako su profesori brzo našli način kako održati predavanja i kako ih učiniti zanimljivima u ovakvoj situaciji. Navedeno je svakako rezultat uloženog napora i brze prilagodbe novoj situaciji Sveučilišta Sjever u izvođenje online nastave.

Graf1

Brza i efikasna prilagodba od klasične kontaktne do online nastave

 Da se Sveučilište Sjever vrlo dobro prilagodilo u tranziciji od klasične kontaktne nastave do online nastave mišljenje je većine studenata koji su navedeni upit u anketi ocijenili ukupnom ocjenom  3,84. Navedeno su studenti dodatno istaknuli u svojim opisnim odgovorima: „Svaka pohvala na organizaciji svega ovoga i mislim da je Sveučilište Sjever među najbolje organiziranim u većem krugu (koje komentiraju moje kolege koji npr. nemaju ni nastave, ni mogućnosti kolokvija, vježbi..).

graf 2

 Nastava na daljinu u jednakoj mjeri pomaže u usvajanju znanja i kompetencija u odnosu na  normalnu nastavu – mišljenje je većine studenata

Unatoč činjenici kako su se brojni studenti na samom početku pribojavali hoće li online nastava u istoj mjeri kao i beskontaktna pomoći u usvajanju znanja i kompetencija u odnosu na „normalno stanje“, anketirani studenti u najvećem su broju ocijenili kako je u tom pogledu online nastava jednaka uobičajenoj (35% studenata). Navedeno je u većini potkrijepljeno komentarima: „Pohvala svim profesorima, svatko se trudi i sve funkcionira u najboljem redu. Usvajamo istu količinu znanja koju bi stekli i da se nastava odvija na sveučilištu. U svakom slučaju sve ide po rasporedu i nema iznenađenja.“.

Svakako je zanimljivo mišljenje  velikog broja studenata, izneseno u prijedlozima na kraju same ankete. Naime, studenti ističu kako bi voljeli da se online nastava u ovakvom obliku nastavi i nakon završetka pandemije zbog nekoliko pozitivnih faktora: „Smatram da bi izvanredni studenti i nakon ove pandemije trebali imati mogućnost pohađanja nastave i seminara online.“, „Studenti putnici će vrlo cijeniti ukoliko će imati prilike i dalje pohađati online nastavu “. Neki od prijedloga studenata bili su također na tragu navedenog: Uvesti online nastavu za izvanredne studente kao kombinaciju sa običnim predavanjima.“ Studenti su se veoma brzo prilagodili nastavi u online obliku te je pozitivno prihvatili.

 Primjedbe i prijedlozi

Studenti vrlo često ističu kako se većina profesora veoma trudi i susretljivi su, a primjedbe na izvođenje nastave na daljinu u najvećoj se mjeri odnose na previše dobivenih zadataka i seminara koje moraju samostalno odraditi: „Ne znam da li mi se čini jer je online nastava, ali ima malo previše zadataka koji se trebaju ispuniti. Opet s druge strane, ti zadaci bi se vjerojatno rješavali na nastavi da smo uživo“, samo su neki od komentara studenata. No, jedan broj studenata ističe kako im je ipak draža nastava na samom Sveučilištu, prvenstveno zbog tehničkih poteškoća, prekidanja internetskih veza, eventualne slabije informatičke opreme kod kuće ili povremenih zastoja na radu u pojedinim aplikacijama.  Studenti također smatraju kako bi se ispitni rokovi trebali izmijeniti ili produžiti kako bi se stigle odraditi konzultacije i vježbe s profesorima uživo, ako će to uopće, sukladno situaciji, biti moguće. Značajan broj studenata radi pa im je u pojedinim situacijama teško uskladiti posao i pohađanje nastave, stoga traže nešto više razumijevanja i prilagodbe u tom pogledu.

Povratne informacije studenata i rezultati online ankete ključan pokazatelj dosadašnjeg rada i kvalitete nastave

Anketirani studenti svoje su zadovoljstvo ukupnim izvođenjem online nastave na svim studijskim programima na  Sveučilištu Sjever, analizirajući zajedno svih 14 pitanja ocijenili četvorkom; točnije ocjenom 3,775.  Dakako da uvijek ima prostora za poboljšanje, stoga će Sveučilište Sjever nastoji uvažiti prikupljene podatke - konstruktivne prijedloge i primjedbe studenata, na obostrano zadovoljstvo i poboljšanje.  Jer, upravo činjenica kako su komunikacija i dobivanje povratnih informacija od studenata od najveće važnosti na Sveučilištu Sjever dokazuju i rezultati na anketno pitanje o ocjeni komunikacije sa nastavnicima i pročelnicima na studiju koje su studenti ocijenili visokom četvorkom, točnije 3,96.

graf 3
Još jednom zahvaljujemo svim studentima na iznesenom mišljenju, konstruktivnim prijedlozima i davanju ocjena o izvođenju online nastave.

Vaše Sveučilište Sjever- Sveučilište kojem je stalo!