Odluka o načinu postupanja i mjerama na Sveučilištu Sjever u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19

Više u prilogu ove obavijesti.

Prilozi