46. Međunarodna znanstvena konferencija ekonomskog i socijalnog razvoja „Održive turističke destinacije“ održana na Sveučilištu Sjever

Brojni domaći i inozemni stručnjaci i znanstvenici na Sveučilištu Sjever raspravljali o temama ekonomskog i socijalnog razvoja

Na Sveučilištu Sjever u razdoblju od 24. do 25. listopada 2019. godine održana je 46. Međunarodna znanstvena konferencija – International Scientific Conference of Economic and Social Development  "Sustainable Tourist Destinations". Brojni predstavnici lokalne i regionalne vlasti, predstavnici ministarstava, brojnih tijela javnih vlasti te ostali ugledni stručnjaci raspravljali su o brojnim temama među kojima su posebno istaknuta glavna tematska područja znanstvenog dijela konferencije: Globalizacija i izazovi suvremenog svijeta, Poduzeće u turbulentnom okruženju i Poduzetništvo uhvaćeno između kreativnosti i birokracije. 

Rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković osvrnuo se na važnost održavanja ove značajne konferencije, na kojoj je Sveučilište Sjever suorganizator, a ovog puta i domaćin: "Produkcija znanstvenog sadržaja i radova na ovoj konferenciji, na kojoj je Sveučilište Sjever jedan od glavnih suorganizatora već od samih početaka održavanja, svakako je doprinijela znanstvenoj prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever", naglasio je rektor prof.dr.sc. Milković koji je uvodno pozdravio prisutne ugledne goste. Osim rektora, prof.dr.sc. Milkovića,  na svečanom otvorenju konferencije pozdravne govore održali su prof. dr.sc. Marijan Cingula; član organizacijskog odbora ESD konferencije,  dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, Mustapha Machrafi, PhD., iz Mohammed V Sveučilišta iz Rabata (Maroko), zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Zlatan Avar,  župan Varaždinske županije Radimir Čačić i ministar gospodarstva, Darko Horvat.

U sklopu konferencije održan je i Okrugli stol na temu „Održive turističke destinacije“. Na Okruglom stolu sudjelovali su rektor prof.dr.sc. Marin Milković, prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju izv.prof.dr.sc. Anica Hunjet, prorektor za financije i opće poslovanje izv.prof.dr.sc. Goran Kozina, ministar gospodarstva Darko Horvat, župan Varaždinske županije Radimir Čačić, zamjenica gradonačelnika grada Varaždina Sandra Malenica, dekanica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, predstavnica Odjela za turizam Sveučilišta u Dubrovniku, doc.dr.sc. Ana Portolan,  dr.sc. Sanda Čorak iz Instituta za turizam,  izv.prof.dr.sc. Mauro Dujmović  i  dr.sc. Aljoša Vitasović iz Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, direktorica TZ Grada Varaždina Jelena Toth i direktor TZ Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini i brojni drugi gosti. Moderator Okruglog stola bio je poznati gospodarski i turistički novinar, Đuro Tomljenović.  Na Okruglom stolu uvodno je ministar gospodarstva, Darko Horvat istaknuo kako je upravo turizam jedna od najvažnijih grana gospodarstva stoga je i tema ove međunarodne konferencije, ali i Okruglog stola itekako važna. 18% ukupnog BDP-a Hrvatske upravo je turizam. Turizam je multidisciplinarna grana od koje široka lepeza djelatnosti ima koristi – od građevine, prometa i drugih. Da bismo Hrvatsku svijetu mogli predstaviti kao destinaciju izvrsnosti, ona mora prvenstveno biti investicijski poželjna destinacija – kao investicijski potencijal, kao dobro povezana i poželjna zemlja za ulaganje. Time ćemo razviti i naš turizam. Jedan od glavnih fokusa Okruglog stola bila je i tema privlačenja stranih studenata što svakako može utjecati na razvoj turizma. Osim kao poželjna turistička destinacija moramo težiti na prepoznatljivosti u znanstvenoj izvrsnosti i inovacijama kako bismo bili poželjni stranim studentima. Hrvatska ima tu mogućnost i mora je moći prepoznati. „Najbitnije je osigurati odr­živi rast, a tom održivom rastu osigurati održivo financiranje. Uz velike državne investicije imamo europske fondove, no oni imaju svoj vremenski okvir. U jednom trenutku ćemo mo­rati osmisliti održivi razvoj i održivo financiranje bez parti­cipacije i bespovratnih sredsta­va EU fondova. Do tog trenutka imamo priliku naučiti kako i vidjeti iskustva drugih zemalja“, istaknuo je ministar Horvat..

 Jedan od glavnih organizatora ESD konferencije, prof.dr.sc. Marijan Cingula istaknuo je kako vjeruje da su konfe­rencija i Okrugli stol doprinijeli osvješćivanju ljudi glede potrebe da se turizam promatra dugoročno. „Izlaganja znanstvenika i stručnjaka iz inozemstva pokazala su da održivost turizma u svijetu nije prolazni hit, nego ozbiljna strategijska odredni­ca“,  rekao je prof. dr. sc. Cingula, predsjednik Odbora za znanost.

Na konferenciji su prisustvovali i izlagali svoje radove brojni uvaženi domaći i inozemni gosti iz čak 16 različitih zemalja svijeta. Cilj ESD konferencije jest razmjena znanja i iskustava među stručnjacima zainteresiranima za globalizaciju, suvremenu ekonomiju, međunarodna tržišta kapitala, poduzetništvo, suvremena poduzeća te ostale srodne teme.

Ova značajna 46. po redu Međunarodna znanstvena konferencija održala se u organizaciji Sveučilišta Sjever, Fakulteta za menadžment Sveučilišta u Varšavi; Poljska i Pravnog fakulteta Sveučilišta Mohammed V u Rabatu; Maroko.