Izvrsnost- temelj razvoja Sveučilišta Sjever

U suorganizaciji Sveučilišta Sjever, Varaždinske županije i Hrvatske gospodarske komore, u srijedu 20. ožujka 2019. godine održan je okrugli stol „Stanje i perspektive visokog obrazovanja u Varaždinskoj županiji – uloga Sveučilišta Sjever“. Na okruglom stolu okupljeni su neki od ključnih dionika u visokom obrazovanju s područja Varaždinske županije – Sveučilište Sjever, Varaždinska županija kao osnivač srednjih škola, ravnatelji srednjih škola te Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Varaždin kao krovna organizacija u gospodarstvu.

Uvodni govornici, prof.dr.sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, izv.prof.dr.sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centar Varaždin, Tomislav Paljak, zamjenik župana te Dragutin Gložinić, predsjednik Županijske komore Varaždin održali su uvodna izlaganja i iznijeli trenutno stanje te perspektivu i mogućnosti razvoja visokog obrazovanja u Varaždinskoj županiji kroz predstavljanje područja suradnje Sveučilišta Sjever s Varaždinskom županijom, srednjoškolskim obrazovnim ustanovama i gospodarstvom. „Definiranje prioriteta regije u području razvoja visokog obrazovanja i primijenjenih istraživanja kao potpore gospodarstvu i široj zajednici ne može se realizirati bez umrežavanja sa svim vanjskim dionicima. Sveučilište Sjever ne razvija studijske programe zbog sebe, već zbog zahtjeva svoje lokalne zajednice, prvenstveno zbog učenika koji žive na ovom području i koji neće morati tražiti kvalitetno obrazovanje izvan svog mjesta stanovanja.“, istaknuo je rektor, prof.dr.sc. Marin Milković.

Zamjenik župana, Tomislav Paljak istaknuo je važnost ovakvih okupljanja za razvoj Strategije obrazovnog sustava Varaždinske županije, koja se ne može ostvariti bez zajedničke suradnje i kvalitetne komunikacije među ključnim dionicima na dobrobit kako studenata, tako i cijele regije. „Obaveza je županije pružiti mogućnost jednakih šansi za one koji se žele školovati i nakon završene srednje škole. Sveučilište Sjever je kvalitetan partner, ono je sveučilište u našem dvorištu i treba učenicima dati na znanje što sve nudi. Nastavit ćemo sa sličnim skupovima i ubuduće.“

Prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, izv. prof. dr. sc. Damir Vusić u svom je izlaganju istaknuo važnost kvalitetne komunikacije i umrežavanja ključnih dionika iz područja visokog obrazovanja: „Sveučilište Sjever ima jedan od ključnih strateških ciljeva osigurati izvođenje kvalitetnih studijskih programa te time unaprijediti gospodarsku konkurentnost, održivi napredak i razvoj ljudskih potencijala regije što se bez permanentnog propitkivanja dionika ne može kvalitetno planirati, a time ni ostvariti.“ Primarni cilj pokretanja ovakvih okruglih stolova jest poboljšanje komunikacije i razmjena iskustva te definiranje ključnih kompetencija stručnjaka potrebnih na tržištu rada. Bez aktivne potpore gospodarstva to je nemoguće ostvariti, u čemu svoju ulogu naglašava upravo Hrvatska gospodarska komora, a što je potvrdio i Dragutin Gložinić, predsjednik Županijske komore Varaždin. Prema njegovim riječima, Varaždinska županija ima izuzetan potencijal, jedna je od najrazvijenijih regija Hrvatske. „Sveučilište Sjever je orijentirano na većinu potreba industrije u regiji. Na tržištu rada je sve veća potreba za kadrovima visokoprofitabilnih industrija gdje dominira automatsko upravljanje, robotika i umjetna inteligencija, a to je  upravo i težište djelovanja Sveučilišta Sjever.“

Sveučilište Sjever želi biti snažan čimbenik potpore gospodarskog razvoja Varaždinske županije i šire regije, pri čemu se ne smije zapostaviti i društvena odgovornost ustanove, istaknuto je na okruglom stolu. Prijedlozi i zaključci izneseni na ovom okruglom stolu od strane predstavnika organizatora, ravnatelja škola i pročelnika Odjela Sveučilišta Sjever poslužit će kao smjernice u definiranju novih strateških ciljeva razvoja Sveučilišta Sjever, te za razvoj Varaždinske županije u području visokog obrazovanja.

Sveučilište Sjever će nastaviti svoj razvoj temeljen na izvrsnosti kroz aktivnu ulogu svih dionika. Aktivnosti unaprjeđenja postojećih i planiranja novih kompetitivnih studijskih programa bit će bazirane na kvalitetnoj analizi tržišta rada te uvažavanju mišljenja šire lokalne zajednice, ali i samih učenika, budućih studenata, istaknuto je kao jedan od glavnih zaključaka održanog okruglog stola.