Poziv na novčano nagrađivanje objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata Sveučilišta Sjever za 2022. godinu

Rektor Sveučilišta Sjever objavljuje Poziv na novčano nagrađivanje za objavljena djela, sukladno članku 3. Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever (Pročišćeni tekst), te Odluci o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever  (Klasa: 602-04/22-02/02, Ur.broj: 2137-0336-09-22-31) od 01. ožujka 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o nagrađivanju).

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta Sjever, koji udovoljavaju uvjetima definiranim Pravilnikom o nagrađivanju, da podnesu zahtjev za novčanu nagradu za objavljene znanstvene radove i vidljivosti znanstvenika, odnosno prihvaćene patente za 2022. godinu.

Zahtjev za novčanu nagradu prema članku 7. Pravilnika o nagrađivanju, podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1.)  Odjelu za znanost, umjetnički rad i međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever.

Rok za predaju Zahtjeva zajedno s pripadajućom dokumentacijom je 24. rujna 2023. godine.

Prilozi