Četvrta doktorska konferencija u području medija i komunikacije na Sveučilištu Sjever

Četvrta doktorska konferencija za doktorande u području medija i komunikacije održana je 10. prosinca 2022. na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Koprivnica.
Po uzoru na prethodne godine, i ovo izdanje konferencije sastojala se iz dva dijela. U jutarnjim satima predavanja su održali gosti, eminentni profesori u području studija, a u poslijepodnevnim satima organiziran je rad po sekcijama.
Jedno od međunarodnih predavanja održao je prof. dr. sc.  Shana Kopaczewski sa Sveučilišta Indiana. 
Prof.dr.sc. Shana Kopaczewski predstojnica je i profesorica na Odsjeku za komunikacije na Sveučilištu Indiana. Doktorirala je međuljudsku/relacijsku komunikaciju na Sveučilištu u Iowi. Njezino istraživanje uglavnom je usmjereno na međuljudsku komunikaciju i nove medije, posebice online dating, stigma komunikaciju i diskurs online okruženja. Trenutačno prof.dr.sc. Shana Kopaczewski radi na istraživanjima u području javne kulture, posebice vezana uz retoričko značenje spomenika i spomen obilježja u nacionalnom identitetu.
Prilozi