Sveučilište Sjever - Odjel za sestrinstvo partner na projektu "Hipoterapijom do hiper rezultata"

Odjel za sestrinstvo partner je projektu odobrenom temeljem provedenog Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nositelj projekta je Udruga Sveta Ana koja djeluje za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije te su joj za provedbu projekta dodijeljena sredstva u iznosu od 70.000,00 kn.

Glavni cilj projekta "Hipoterapijom do hiper rezultata" jest omogućavanje djeci s teškoćama u razvoju  da izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava poboljšaju kvalitetu života u skladu sa svojim sposobnostima putem hipoterapije, posebnog oblika fizioterapije na neurološkoj osnovi koju s pomoću konja provodi fizioterapeut, a koja će im omogućiti poboljšanje fizičkog i psihološkog stanja. Glavne aktivnosti projekta, između ostalog, obuhvaćaju pružanje 154 usluga hipoterapije za ukupno 22 korisnika u 2 ciklusa.

Hipoterapije su usmjerene na rad s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom s medicinskim stanjima cerebralne paralize, multiple skleroze, sindroma Down, autizma, progresivne mišićne distrofije, kliničkim simptomima abnormalnog mišićnog tonusa, abnormalnih refleksa, smanjene posturalne kontrole tijela, smanjene mobilnosti i slično, pri čemu se u svrhu postizanja terapijskog cilja koriste trodimenzionalni pokreti konja. Učinci ove vrste fizioterapije su vištestruki: fizikalni(razvoj balansa i posturalne kontrole, poboljašanja koordinacije, normaliziranje mišićnog tonusa), psihološki( povećanje motivacije, samopouzdanja), socijalni(stvaranje prijateljstva, razvoj poštovanja) i edukacijski(razvoj govora, poboljšanje vidne i prostorne percepcije)

Hipoterapiju će provoditi stručnjaci iz Centra "Ritam s konjem" (podružnica Udruge fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja) koji je ujedno i prvi licencirani Centar od strane Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja. Nadalje, aktivnosti projekta obuhvaćaju predavanja za studente na Sveučilištu Sjever od strane fizioterapeuta specijaliziranog za hipoterapiju te stručnjaka iz Udruge Sveta Ana, s ciljem senzibilizacije sestrinjske profesije, ali i upoznavanja s izvođenjem hipoterapije kroz provedbu projekta. Također, u prostoru Udruge Sveta Ana održat će se 4 stručne edukacije od strane profesora Sveučilišta Sjever, partnera na projektu, za roditelje korisnika i same korisnike, a tematika kojom će se baviti su:

„Moje misli su plave“ – edukacija o autizmu (kako ga prepoznati, kako se nositi, koji su izazovi)

„Krećem od sebe“ – podizanje svijesti roditelja o vlastitoj vrijednosti

„Utjecaj ekranizacije na razvoj djeteta“

„Nepoželjni oblici ponašanja i kako ih ublažiti“(nepoželjna ponašanja kao što su agresija, samoozljeđivanje, destruktivnost i samostimulacije, koja su relativno česta pojava u osoba s invaliditetom).

Korisnici usluga bit će učenici posebnog razrednog odjela partnera na projektu OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor, koji su ujedno i korisnici usluga Udruge Sveta Ana, dok će se aktivnosti hipoterapije provoditi u Stubičkim Toplicama u sjedištu Centra "Ritam s konjem".

Sudjelovanjem u aktivnostima projekta korisnici usluga će unaprjeđivati koordinaciju svojih pokreta, stjecati fleksibilnost i elastičnost, jačati snagu svih grupa mišića, učiti slušati i pratiti trenera, dobiti radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijati socijalnu interakciju s drugima, težiti ostvarivanju postavljenih zadataka, napredovati u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačati otpornost svojeg tijela i naučiti zdravije živjeti.