Poziv za sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji Blaž Baromić

Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić (PDC 22) održati od 15. do 16. prosinca 2022. na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska.

Prilozi