Radni sastanak predstavnika Sveučilišta Sjever i Ministarstva obrane

Na Sveučilištu Sjever je u utorak, 14. lipnja 2022. održan radni sastanak predstavnika Sveučilišta Sjever i Ministarstva obrane Republike Hrvatske u svrhu uspostave formalne suradnje. Sastanak je održan na inicijativu Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever te su na njemu prisustvovali rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, prof.dr.sc. Damir Vusić,  prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju, doc.dr.sc. Petar Mišević,  pročelnica Odjela za sestrinstvo, izv.prof.dr.sc. Marijana Neuberg, izv.prof.dr.sc. Rosana Ribić, Zoran Žeželj, mag.ing., a od strane Ministarstva obrane brigadir Veljko Vukić, dr.med. voditelj Službe za vojno zdravstvo Ministarstva obrane, pukovnik Toni Lozo, dr.dentalne.med., stožerni časnik za zdravstvo iz ureda  pomoćnika načelnika Glavnog Stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, te časnička namjesnica Snježana Barbir, bacc.med.techn. stožerni dočasnik za zdravstvo iz Ureda pomoćnika načelnika Glavnog stožera Ministarstva obrane.

Svrha sastanka bila je definirati konkretne mogućnosti suradnje između Sveučilišta Sjever i Ministarstva obrane. Sveučilište Sjever i Ministarstvo obrane definirali su suradnju na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno na provedbi znanstveno-istraživačkih i stručno-istraživačkih projekata i aktivnosti, suradnji u području visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih kroz razvoj i zajedničko izvođenje obrazovnih programa te razmjenu nastavnika, znanstvenika i stručnog osoblja u pojedinim segmentima obrazovne djelatnosti sporazumnih strana. Nadalje, suradnja je definarana u svrhu pripreme, prijave i realizacije istraživačko razvojnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, stručnom i praktičnom usavršavanju studenata Sveučilišta Sjever kroz studentsku praksu, radionice, stručna predavanja, organiziranju znanstvenih i stručnih skupova o temama od zajedničkog interesa te zajedničkom sudjelovanju na konferencijama, simpozijima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima te na ostalim područjima suradnje od zajedničkog interesa.

Galerija