Održane svečane promocije prvostupnika/ica i magistra/ica Sveučilišta Sjever

Svečane promocije prvostupnika/ica i magistra/ica na Sveučilištu Sjever održane su prošli tjedan u oba sveučilična centra, u Koprivnici i Varaždinu.  U Sveučilišnom centru Koprivnica svečane promocije održane su u ponedjeljak, 13. lipnja, a u  Sveučilišnom centru Varaždin u ponedjeljak, 13. lipnja, utorak 14.lipnja te srijedu, 15. lipnja 2022. godine.

U ova svečana tri dana  promovirano je ukupno 913 diplomanata 14 studijskih programa, od čega 673 diplomanata u Varaždinu i 240 u Koprivnici. Svi oni su pred svojim obiteljima, prijateljima i nastavnicima primili svoje diplome te formalno stekli svoje, trudom stečeno, zvanje.

Na svečanoj promociji u ponedjeljak u Varaždinu, 13. lipnja, promovirano je pet skupina, od čega tri skupine stručnih prvostupnika/ica sestrinstva; ukupno njih 123, jedna skupina stručnih prvostupnika/ica multimedije; ukupno njih 56 te jedna skupina magistra/ica multimedije njih ukupno 40.

Isti dan u Koprivnici je promovirano 6 skupina, od čega jedna skupina prvostupnika/ica i magistra/ica novinarstva; ukupno njih 44, jedna skupina prvostupnika/ica i magistra/ica medijskog dizajna; ukupno njih 47 ; jedna skupina prvostupnika/ica prehrambene tehnologije; njih 12; jedna skupina prvostupnika/ica ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša; njih ukupno 15; jedna skupina prvostupnika/ica ekonomije; njih ukupno 63 te jedna skupina prvostupnika/ica i magistara/ica logistike i održive mobilnosti; njih ukupno 59.

Sljedećeg dana, u utorak, 14. lipnja 2022. godine, u Varaždinu promovirano je još 5 skupina. Dvije skupine prvostupnika/ica fizioterapije; njih ukupno 94, dvije kupine magistara/ica sestrinstva; njih 107 te jedna grupa magistra/ica ekonomije; njih 27 i jedna grupa magistara/ica odnosa s javnostima; njih 30. U srijedu, 15. lipnja 2022. godine, u Varaždinu promovirano je, pak, zadnjih 5 skupina. Jedna skupina prvostupnika/ica elektrotehnike; njih 26, jedna grupa prvostupnika/ica logistike i održive mobilnosti njih 32, jedna grupa prvostupnika/ica strojarstva njih 37, dvoje prvostupnika/ica mehatronike, jedna grupa magistra/ica strojarstva te jedna grupa prvostupnika/ica građevinsrtsva njih ukupno 24 i jedna grupa magistra/ica građevinarstva njih ukupno 35.