Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktorandice Mire Ognjan

U srijedu, 15. lipnja 2022. u 14.00 sati održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Mire Ognjan pod naslovom "Upotreba pametnih telefona u generaciji „Z“ hrvatskih srednjoškolaca - motivi i očekivano zadovoljstvo" na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar, prof. u miru. Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Koprivnica, dvorana A01/prizemlje.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo, Sveučilište Sjever, predsjednik
prof. emeritus Jadranka Lasić-Lazić, Sveučilište Sjever, član
prof. dr. sc. Krešimir Pavlina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.