Rang lista za upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija u ak.god. 2021./2022.

U privitku ove obavijesti nalazi se rang lista za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija sukladno Natječaju za upis te obavijest o upisima sa pripadajućim terminima i dokumentima.