Sveučilište Sjever u projektu "International educational and research cooperation in the field of nursing in the academic year 2021./2022."

Odjel za sestrinstvo Sveučilišta Sjever te Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu u Sloveniji ove akademske godine započinju suradnju na zajedničkom projektu naziva "International educational and research cooperation in the field of nursing in the academic year 2021/2022", a čiji je cilj ojačati znanstveno-edukativne i komunikacijske kapacitete u sestrinstvu kroz inovativni oblik visokoškolskog hrvatsko-slovenskog partnerstva.

Tako će se u prvoj godini provedbe u ovaj projekt uključiti 20 studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu Sjever te 20 studenata preddiplomskog studija sestrinstva na Fakultetu za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, a koji će u miješanim skupinama hrvatskih i slovenskih studenata zajedno istražiti, pripremiti i prezentirati deset različitih projekata/tema s naglaskom na iskustva svake pojedine zemlje. "Kroz takav oblik suradnje virtualnim putem, studenti (ali i nastavnici) će imati jedinstvenu priliku pobliže upoznati funkcioniranje kako edukacijskog, tako i zdravstvenog sustava susjedne zemlje, što je od neprocjenjive važnosti za naše studente.", istaknula je doc.dr.sc. Marijana Neuberg, pročelnica Odjela za sestrinstvo.

U projektu će kao koordinatori, mentori studenata i predavači sudjelovati dr. sc. Melita Sajko, viši predavač (kolegij "Zdravstvena njega odraslih I", Sveučilište Sjever), izv. prof. dr. sc. Tomislav Meštrović, dr. med. (kolegij "Higijena i epidemiologija", Sveučilište Sjever) te Mateja Šimec, predavač (kolegij "Higijena s ekologijom", Novo Mesto).

Sporazum o suradnji na ovom projektu dogovorili su i potpisali su doc. dr. sc. Marijana Neuberg, pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever i doc. dr. sc. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu.

Ova suradnja samo je početak daljnje suradnje između ove dvije visokoobrazovne institucije.