Rezultati natječaja za potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment Sveučilišta Sjever i poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever u 2021. godini

  • Vijeće odsjeka za međunarodne ekonomske odnose i menadžment je na IV. elektronskoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021. dana 06. rujna 2021. godine donijelo ODLUKU o provedbi postupka evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na natječaj za potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2021. godini.
  • Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Mediji i komunikacija (Vijeće odsjeka) na XI. elektroničkoj sjednici u akademskoj godini 2020./2021. održanoj 3. rujna 2021. godine,  donijelo je ODLUKU o provedbi postupka evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na natječaj za potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever u 2021. godini.

Odluke se nalaze u privitku ove obavijesti.