Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktorandice Biljane Marković

U srijedu, 15. rujna 2021. u 12,00 sati održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Biljane Marković pod naslovom "Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatskoj".
Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Koprivnica, dvorana A01.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo, Sveučilište Sjever, predsjednica
2. prof. dr. sc. Mario Tomiša, Sveučilište Sjever, član
3. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.