Rad doc. dr. sc. Rosane Ribić objavljen na naslovnici časopisa Organic & Biomolecular Chemistry

Nastavnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever, doc. dr. sc. Rosana Ribić, objavila  je znanstveni rad „Mannosylated adamantane-containing desmuramyl peptide recognition by the NOD2 receptor: a molecular dynamics study“ u uglednom časopisu Organic & Biomolecular Chemistry izdavača Royal Society of Chemistry (Q1, IF 3,876), u koautorstvu s doc. dr. sc. Aleksandrom Maršavelski s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te s dr. sc. Marijom Paurević s Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.

Rad je istaknut na naslovnici časopisa na poziv urednika časopisa Organic & Biomolecular Chemistry. Autori su u tu svrhu pripremili naslovnu sliku.

U članku je opisan NOD2 protein koji ima važnu ulogu u imunološkom sustavu. NOD2 receptor prepoznaje bakterijski peptidoglikanski fragment muramil-dipeptid (MDP) i potiče imunološku reakciju. Mutacije na NOD2 genu povezane su s razvojem upalnih bolesti kao što su Crohnova bolest, Blau sindrom te ranom pojavom sarkoidoze. U okviru studije modelirana je intaktna struktura NOD2 proteina sa sedam petlji važnih za prepoznavanje prirodnog MDP liganda i njegovih mimetika, a koje su izostavljene u eksperimentalno riješenoj kristalnoj strukturi. Ujedno je po prvi puta istraženo vezanje manoznog mimetika MDPa na NOD2 protein, upotrebom molekulsko-dinamičkih simulacija. Cjelovitom radu može se pristupiti putem linka: http://xlink.rsc.org/?DOI=D1OB00679G.