Nastava u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. na Sveučilištu Sjever

Dragi studenti/ice Sveučilišta Sjever,

S obzirom na epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo, obavještavamo vas kako Sveučilište Sjever aktivno prati i primjenjuje preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sukladno navedenom donosimo informacije o početku i načinu organizacije nastave u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021., koji s izvođenjem kreće u ponedjeljak, 1. ožujka 2021. godine; sukladno rasporedu za svaki studijski program.

Nastava će se u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. izvoditi prema mješovitom; kombiniranom modelu. Navedeno podrazumijeva da će se dio predavanja i seminara (otprilike 25-33%) i vježbi (50-75%) održavati kontaktno, u prostorima Sveučilišta Sjever kroz period od ukupno 15 tjedana; cijeli semestar; a ostali dio izvodit će se na daljinu, sve prema naknadno utvrđenom rasporedu svakog studijskog programa zasebno.

Kontaktna; fizička nastava na Sveučilištu Sjever održavat će se i dalje uz pridržavanje epidemioloških mjera što podrazumijeva kontrolu ulazaka i izlazaka iz zgrada Sveučilišta Sjever, prisustva na nastavi, pridržavanje obaveznog razmaka, nošenje zaštitne maske, dezinficiranje ruku, mjerenje temperature na ulazu u zgrade Sveučilišta Sjever u svrhu zaštite zdravlja studenata, nastavnika te svih zaposlenika Sveučilišta Sjever.

Kontaktna nastava i prisustvo na kontaktnoj nastavi obavezno je za sve studente koji su u tekućoj ak. godini prvi puta upisali pojedini kolegij, a nedolazak na nastavu opravdat će se samo u slučaju iznimnih zdravstvenih razloga (rizične skupine, itd.), a za što je nužna dostava službene medicinske dokumentacije.

Nastava (predavanja, seminari i vježbe) te raspored studijskih grupa bit će organizirani prema mjerama i uputama, a ovisno o samoj specifičnosti svakog studijskog programa, za što će na odjelnim stranicama biti detaljne obavijesti i upute.

Svakako je važna informacija studentima da organiziraju i rezerviraju svoj smještaj na vrijeme kako u tom dijelu ne bi bilo problema.

Unaprijed zahvaljujemo svih studentima/icama Sveučilišta Sjever na razumijevanju i na poštivanju svih nužnih epidemioloških mjera prilikom boravaka na Sveučilištu Sjever, a u međuvremenu želimo uspješno polaganje ispita na zimskom ispitnom roku.

Protuepidemijske mjere Sveučilišta Sjever u privitku.