Vrlo dobri rezultati studentske online ankete o kvaliteti izvođenja nastave za zimski semestar ak. god. 2020./2021. na Sveučilištu Sjever

U svrhu dobivanja povratnih informacija o izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. koja se izvodila prema kombiniranom modelu, (kontaktno i online), u periodu od 21. do 23. siječnja 2021. godine na Sveučilištu  Sjever provedena je online anonimna anketa.  Anketa je bila namijenjena za studente svih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih studijskih programa i sadržavala je ukupno 14 pitanja.

Online anketu ispunilo je ukupno 1225 studenata što je prilično visoka izlaznost i dobar broj za dobivanje relevantnih povratnih informacija o nastavi od strane studenata. Najveći broj studenata koji su pristupili anketi su studenti preddiplomskog studija Sestrinstvo, Multimedija, oblikovanje i primjena, Fizioterapija, Poslovanje i menadžment te diplomskog studija Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu i Strojarstvo. U odnosu na druge visokoškolske obrazovne institucije ova je izlaznost iznimno visoka čime rezultati i prikupljeni podaci dodatno dobivaju na značaju i relevantnosti. Anketirani studenti svoje su zadovoljstvo ukupnim izvođenjem online nastave na svim studijskim programima na  Sveučilištu Sjever, analizirajući sva anketna pitanja ocijenili četvorkom; točnije srednjom ocjenom 3,812.  Analiza ankete u opisnim pitanjima nalazi se u nastavku.

Vrijednost online predavanja za većinu je studenata podudarna kontaktnoj nastavi

 Nakon početnog generalnog pitanja primjenjivog za sve studente, studenti su rješavali pitanja za svoj studijski program, obzirom na specifičnost nastavnog sadržaja. Ispunjavanju ankete pristupilo je gore navedenih 1225 studenata, što je povećanje u odnosu na  zadnju provedenu anketu, u prošlom, ljetnom semestru kada je anketiranju pristupilo ukupno 1196 studenata.

Najznačajnija pitanja odnosila su se na procjenu vrijednosti online predavanja što su studenti ocijenili četvorkom, tj. ukupnom prosječnom ocjenom 3,798 za sve studijske programe zajedno.

 Online predavanja

Graf 1: Kako procjenjujete vrijednost online predavanja

 

 Nema velike razlike ni u ocjeni online seminara/ vježbi koje pohađaju, te su taj aspekt studenti ocijenili ukupnom ocjenom 3,716.  Ipak, studenti smatraju da dobivaju mnogo gradiva i da je puno teže riješiti ispite online jer je vrijeme za rješavanje kraće nego kad je nastava kontaktna.

 

 Online vjezbe_seminari

 Graf 2: Kako procjenjujete vrijednost online vježbi/seminara

 

 

 

Usvojena znanja i kompetencije u većoj mjeri jednaka kao i u „normalnoj“ nastavi

 

Najveći broj studenata, ukupno njih 36%, odgovorilo je da će im usvojenost znanja i kompetencija u ovom semestru biti jednaka u odnosu na održavanje nastave „normalno“. Studenti su naveli kako se nadaju da će se i dalje provoditi online nastava dok situacija potpuno ne dođe u normalu jer realno, onaj tko želi naučiti, naučit će bio online ili ne, a tako bitno se osigurali od daljnjih oboljenja. Ono što neki studenti ističu jest i činjenica kako je ponekad u online nastavi teže prenijeti potrebna znanja, ali predavanja online i kontaktno otprilike su ista jedino što se promijenilo je to da se na pojedinim predmetima treba malo više potruditi kod obrada novih lekcija.

Štoviše, mnogi studenti ističu kako bi mogućnost online nastave trebala postojati i nakon završetka trenutne situacije, što zbog uštede vremena na putovanja što zbog nekih drugih osobnih razloga: „Smatram da bi bilo super uvesti češće ovakav program nastave. Npr. ako je student bolestan ili u slučaju pandemije u izolaciji da mu se omogući ovakav sustav nastave. Ili da postoji neki smjer online, mislim da bi neke studente to oduševilo. Meni je ovo osobno super stvar, nema troškova stanovanja, bliže sam svojoj obitelji i svejedno imam priliku pratiti nastavu i stjecati obrazovanje.

 

Kontaktna nastava i komunikacija s nastavnicima na studiju najbolje ocijenjeni segmenti

 

Na pitanje kako ocjenjuju vrijednost kontaktne nastave na početku akademske godine studenti su odgovorili kako su bili veoma zadovoljni i ocijenili je najvišom srednjom ocjenom, 3.877.

-„Kontaktna nastava je bila dobra i zanimljiva zato što smo se mogli napokon vidjeti uživo, a neobično je bilo kada smo morali nositi masku tokom nastave što je znalo otežavati prilikom slušanja nastave.“

 Vrijednost kontaktne nastave

 Graf 3: Kako procjenjujete vrijednost kontaktne nastave na početku semestra

Komunikaciju s nastavnicima i pročelnicima na studiju (u vidu pružanja pravovremenih i relevantnih informacija, spremnosti na pomoć te brzine u odgovoru) studenti su ocijenili ukupnom prosječnom ocjenom 3,857.  Samo neki od komentara potvrđuju isto:

- „Profesori su se odlično snašli, ja sam izrazito zadovoljna, možemo im bilo kada poslati mail s pitanjem i spremni su odgovoriti. Odlično!“

- „Većina profesora se zaista trude prenijeti što više znanja studentima online nastavom. Sviđa mi se što mnogo profesora govori  iz vlastitog iskustva, primjerima iz prakse. To je ipak najveće znanje.“

- „Pohvala profesorima koji unatoč ovoj situaciji ne gube volju i održavaju predavanja!“

- „Većina nastavnika je izuzetno posvećena i srdačna te su spremni odgovoriti studentu na sva pitanja, on line predavanja su veoma dobra i zanimljiva. Drago mi je što sam upisala Sjever.“

 

Rezultati ankete dobar pokazatelj smjera daljnjeg kretanja – ocjena visoka četvorka

 

Rezultati online ankete te prijedlozi, primjedbe i pohvale studenata važan su pokazatelj kvalitete izvođenja nastave. Unatoč vrlo dobroj ocjeni za cijeli semestar, točnije ukupnoj ocjeni 3,812 studenti su na kraju ankete, u opisnom dijelu naveli nekoliko dojmova, prijedloga koji se većim dijelom odnose na razlike u izvođenju online i kontaktne nastave:

-“Bilo bi dobro, naravno koliko god je to moguće, da se barem vježbe/seminari održavaju kontaktno jer bi studenti zasigurno bili više motivirani sudjelovati, nego li kad se sve održava online.“

-“Bilo bi dobro da barem vježbe imamo kontaktno, pogotovo iz matematike, mehanike, informatike i takvih kolegija gdje je jednostavno lakše objasniti nešto uživo.

- „Smatram kako se na online nastavi puno više radi, ali ipak na kraju krajeva praktičnija je nastava uživo (kontaktna nastava)“.

- „Online nastava nije usporediva s kontaktnom, ali je u ovoj situaciji maksimalno dobro izvedena.“

Studenti su u opisnom dijelu, na kraju ankete vrlo rado iznijeli svoje stavove i prijedloge o provedenoj nastavi.  No, ono što bismo posebno izdvojili, kao mišljenje većine studenata svakako su pohvale na izvođenje online nastave, kao i trud nastavnika uložen u izvođenje takve vrste nastave:

- „Smatram da je u globalu studij odnosno izvođenje nastave na Sveučilištu Sjever, bilo ono kontaktno ili online, puno bolje organizirano od mnogih drugih srodnih studija u RH.“

- „Zapravo sam iznenađen koliko su se profesori odlično snašli. Malo je nezahvalno odgovoriti na prethodno pitanje jer stvarno smatram da se svi profesori trude. Svatko od njih, kao i svi mi, ponekad imaju dane kada nisu baš od volje i u redu je da je tada kvaliteta predavanja manja. Međutim, kad se sve zbroji, prezadovoljan sam online nastavom i smatram kako je znanje koje sam stekao podjednako znanju koje sam stekao u normalnom radu, uživo. Zadaci na online nastavi nisu ništa jednostavniji nego oni uživo, tako da smatram kako je online nastava pravi pogodak i jedna od mogućnosti koju bi sveučilište trebalo uvesti kao odabir pri upisu.“

Zahvaljujemo svim studentima na angažmanu i trudu uloženom u ispunjavanje ankete te na svim prijedlozima, pohvalama, primjedbama. Cijenimo Vaše mišljenje te ćemo Vaše prijedloge sigurno uvažiti za poboljšanje pojedinih nastavnih procesa.

Sveučilište Sjever – Sveučilište kojem je stalo!